Naslov Evropska komisija: Slovenija na področju širokopasovnega dostopa pod povprečjem EU

Evropska komisija je objavila publikacijo, katere glavna tema je širokopasovni dostop v Evropi (stanje 1. julij 2007).

Slovenija je sicer v zadnjih letih na področju širokopasovnega dostopa zaostanek hitro zmanjševala, vendar se je tempo upočasnil, zato smo tako glede gostote širokopasovnega dostopa (Si 16.3, EU27 18.2 na 100 prebivalcev) kot glede na hitrost uvajanja širokopasovnega dostopa  (Si 3.9 nove fiksne širokopasovne linije na 100 prebivalcev  v zadnjem letu, EU25 pa 4.1 na 100 prebivalcev) - uvrščeni pod evropsko povprečje.

Publikacija >> (pdf, 646 KB, en)

Datum 30.10.2007
Print

Raziskave - Europa.eu (107)