Naslov Evropski moški več uporabljajo IKT kot ženske

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je v Evropi danes zelo pomemben dejavnik ekonomske in socialne dsejavnosti, vendar skoraj za vse evropske države velja, da so moški na področju uporabe IKT bolj dejavni kot ženske.

Eurostat je objavil poročilo, v katerem so predstavljene nekatere ugotovitve glede razlik v uporabi IKT med moškimi in ženskami. Nekaj ugotovitev:

  • 48 % moških in 39 % žensk uporablja računalnik vsaj enkrat dnevno;
  • 53 % moških in 47 % žensk uporablja internet dnevno;
  • 9 % žensk in 17 % moških iz starostne skupine 55 do 74 let dnevno uporablja internet;
  • 0,7 % žensk opravlja poklic računalniškega strokovnjaka, medtem ko je pri moških ta delež nekoliko višji (2,3 %).
Vir: Eurostat, oktober 2007
Datum 27.11.2007
Print

Raziskave - Europa.eu (107)