Naslov Poročilo o uporabi IKT v Evropi

Evropska komisija poroča o napredku v uporabi IKT med Evropejci. Internet danes redno uporablja več kot polovica (250 milijonov) Evropejcev. To je 40 milijonov več kot v letu 2006. 80 % jih ima širokopasovne priključke. 60 % javnih storitev v EU je v celoti dostopnih na spletu. Širokopasovni internet uporabljata dve tretjini šol ter polovica zdravnikov. Predvsem razveseljuje dejstvo, da se število širokopasovnih internetnih povezav še naprej povečuje, pomembno pa je tudi, da vseh 27 držav članic EU v svojih politikah spodbuja razvoj IKT.

Evropska komisija s svojimi ustanovami veliko svojih moči, poleg širjenju širokopasovnih povezav, namenja tudi nastajanju enotnega trga za spletne storitve. Ena izmed prihodnjih usmeritev stremi k možnosti čezmejnega zagotavljanja komunikacijskih storitev, kar bo prineslo boljše storitve za nižjo ceno.

Poročilo >> (pdf, 397 KB, en)

Vir: Europa.eu, 18.4.2008.

Datum 28.04.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)