Naslov Promocija EU televizijskih del in neodvisne produkcije

Več kot 36 % programskega časa evropskih izdajateljev televizijskega programa je namenjenega evropskim delom in več kot 36 % delom neodvisnih evropskih producentov, ugotavlja Evropska komisija.

Povprečni delež odajanja del neodvisnih producentov na vseh evropskih kanalih v vseh članicah je leta 2005 znašal 36,44 %, leta 2006 pa se je povečal na 37,59 %, kar precej presega mejo 10 %, ki je bila določena. Kar pomeni, da se je na srednji rok oddajajnje evropskih del neodvisnih producentov v EU povečalo za 6,2 odstotkovne točke.

Glavni indikatorji za 2005-2006 v državi članici:

Poročilo>>

Vir: Evropska komisija, 25.7.2008.

Datum 05.08.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)