Naslov Special Eurobarometer št. 283: Zdravstvo in zdravstvena nega starostnikov v državah Evropske unije

Evropska unija je leta 2002 sprejela sklep o  reformah zdravstvenih sistemov v vseh državah članicah in sicer v smislu izboljšanja dostopnosti zdravstva in zdravstvene nege posebej za starostnike, povišanju kvalitete zdravstvenih storitev in večji finančni dostopnosti le teh.

Med 25.5 in 30.6. 2007 je Eurobarometer, za oceno stanja omenjenega področja, izvedel raziskavo, ki je zajemala kar 28.600 prebivalcev 27 držav Evropske unije (sodelovali sta tudi Turčija in Hrvaška), v starosti od 15 let naprej. Nekateri najzanimivejši podatki raziskave za Slovenijo kažejo, da:

  • prebivalci pazijo na svoje zdravje, kar kaže nizek odstotek kadilcev, malo tistih s prekomerno težo in nezdravo prehrano, ipd. v primerjavi z drugimi državami EU
  • 23% je ocenilo, da je bilo v zadnjih šestih mesecih nezmožno opravljati eno izmed aktivnosti, ki jo načeloma vsaka oseba lahko opravi (npr. pri delu v gospodinjstvu, nakupovanju, oblačenju in umivanju, itd.)
  • 76% je zadovoljnih z oskrbo pri pretekli izkušnji v bolnišnici
  • 71% je zadovoljnih s svojim zobozdravnikom, vendar jih samo 56% meni, da je zobozdravstvo lahko dostopno
  • 49% je mnenja, da je pomoč na domu za tiste, ki le to nujno potrebujejo, kvalitetna in dobro organizirana, medtem ko jih kar 47% meni, da si kaj takega finančno ne morejo privoščiti
  • domove za ostarele je 49% ocenilo kot »dobre«, 23% je povedalo, da lahko hitro dobijo sobo v domu ostarelih, 58% pa je mnenja, da si oskrbe v domu ostarelih finančno ne more privoščiti

Poročilo>> (pdf, 10.940KB)

Vir: Eurobarometer (december, 2007)

Datum 29.08.2008
Print