Naslov Globalna konkurenčnost Slovenije

World economic forum (WEF) je objavil rezultate o globalni konkurenčnosti za posmezne države ter predstavil njihove najbolj problematične faktorje za proces poslovanja, Slovenija se je leta 2007 uvrstila na skupno 39. mesto (od 131 držav) za Litvo in pred Portugalsko, ugotavlja WEF.

Konkurenčnost države se meri kot sklop različnih dejavnikov, niz institucij, politik in faktorjev, ki determinirajo raven produktivnosti države. Produkcijska raven določa prenešeno raven blaginje, ki si jo lahko pridobimo z ekonomijo. Bolj tekmovalne ekonomije stremijo k večji ravni dohodkov  za svoje državljane.

Leta 2006 je Slovenija po GCI indeksu zasedla 40. mesto, kar pomeni, da so leta 2007 pridobile eno mesto. Prvo mesto so zasedle ZDA (tudi leta 2006), drugo Švica (2006 četrto) in tretje Danska (isto 2006). Leta 2006 je drugo mesto zasedla VB. Zadnje mesto je zasedel Čad (leta 2006 predzadnje mesto).

Slovenija je po elementu zagotavljanja osnovnih potreb zasedla 37. mesto, po stopnjevanju lastne učinkovitosti 38. mesto in 30. mesto po elementu inovacijskih in sofisticiranih faktorjev. Glede tehnološke pripravljenosti smo zasedli 29. mesto,  51. mesto v učinkovitosti trga dela in 24. mesto po stopnji visoke izobraženosti ter usposobljenosti. Po elementu poslovne sofisticiranosti je Slovenija zasedla 31. mesto in 30. mesto glede inovacijske razvitosti. V rangiranju držav po kvaliteti okolja poslovanja posamezne države, se je Slovenija tako leta 2007 kot 2006 uvrstila na 34. mesto.

Izmed vseh kategorij se je Slovenija najbolje uvrstila na področju zdravstvene in osnovne izobrazbe (22. mesto), najslabše pa po velikosti trga (77.mesto). Najbolj problematično v Sloveniji je področje davčne zakonodaje, restriktivne delovne zakonodaje, ter neučinkovite vladne birokracije. Najmanj problematična faktorja pa sta bila področje kriminalitete ter zakonodaje o tujih valutah.

Poročilo>>

Vir: WEF, 2008.

Datum 22.09.2008
Print