Naslov Evropska komisija za novo strategijo razvoja področij znanosti in tehnologije

Evropska komisija je pred kratkim pozvala vlade k sodelovanju pri novi strategiji za mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije.

V okviru strategije je predlagala okrepitev sodelovanja na omenjenih področjih z državami, ki niso članice EU. Komisija želi prispevati k svetovnemu razvoju, hkrati pa želi izboljšati evropsko konkurenčnost. Po besedah evropskega komisarja za znanost in raziskave Janeza Potočnika danes globalni izzivi zahtevajo globalne odzive, kar še posebej velja za področje znanosti. Države članice in Evropska komisija sicer sodelujejo v vrsti raziskovalnih aktivnosti z državami v razvoju, vendar pa odsotnost strategije pogosto povzroči podvajanja truda ali nepotrebno izgubo sredstev.

Evropska komisija med drugim predlaga okrepitev mednarodne dimenzije evropskega raziskovalnega območja z vključitvijo sosednjih držav ter držav v razvoju, izboljšati pa je seveda potrebno tudi okvire, znotraj katerih se odvija delovanje raziskav in podobno.

Poročilo >> (pdf, 68 KB, en)

Vir: Evropska komisija, 24.9.2008

Datum 30.09.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)