Naslov 50 % otrok uporablja internet

EU Kids Online je objavil poročilo oziroma vodnik o tem, kako raziskovati populacijo otrok in njihovo povezanost z informacijskimi tehnologijami. V vedno večih državah imajo otroci dostop do novih informacijskih tehnologij, kot kažejo študije, je znotraj območja EU 25 do interneta že dostopalo več kot 50 % otrok, mlajših od 18 let, še vedno pa med posameznimi državami obstajajo velike razlike.

50 % otrok iz območja EU 25 uporablja internet, med populacijo staršev ga uporablja 65 %, evropsko splošno povprečje pa znaša 47 %. V Sloveniji internet uporablja 57 % otrok, kar nas uvršča nad povprečje. 34 % uporablja internet doma, v Sloveniji internet doma uporablja 47 % otrok. EU 25 povprečje za uporabo interneta v šoli znaša 33 %, v Sloveniji pa 35 %. Razlike med spoloma skoraj ni, oziroma je zelo majhna, med otroci je tako 52 % dečkov in 48 % deklic. V povprečju 91 % otrok uporablja iskalnike, 66 % e-pošto, 71 % programe za takojšnje sporočanje, 60 % pa za prenašanje različnih datotek. Približno 32 % otrok je na spletu že imelo priložnost videti nasilna oziroma sovražna dejanja, od 15 do 20 % otrok je preko spleta že bilo nadlegovanih, 12 % pa je že poslalo sovražna ali nasilna sporočila drugim otrokom, 40 % je že videlo seksualne vsebine, 50 % pa je na spletu že izdalo svoje osebne podatke in informacije. 12 % evropskih otrok se je pri dostopanju do spleta doma na spletu že srečalo z nelegalnimi ali škodljivimi vsebinami, v Sloveniji pa je ta delež še nekoliko višji in sicer 20 %.

Raziskave želijo ugotoviti, kako se življenja otrok spreminjajo in kako tehnologija vpliva na njih, da bi se lahko določene odločitve lažje sprejele, minimizirala tveganja in maksimizirale prednosti. Tematsko omrežje EU Kids Online je sestavljeno iz raziskovalnih ekip, ki spremljajo empirične študije v večih evropskih državah, osredotočajo pa se na tri glavne stvari: otroci, mlajši od 18 let, njihove družine in okolja; spletne tehnologije, njihova uporaba in tveganja; evropske empirične raziskave in ugotovitve. Poročilo je obsežno, sestavljajo ga naslednji sklopi: razlaga komparativnega raziskovalnega pristopa, analiz in hipotez; relevantni kontekstualni dejavniki otroških spletnih aktivnosti in njihovi vplivi; povzetki, ugotovitve in zaključki.

Poročilo >> (pdf, 4,1 MB, en)

Vir: EU Kids Online, september 2008

Datum 22.10.2008
Print