Naslov Pozitivni trendi telekomunikacijskega trga se nadaljujejo

Evropska komisija je objavila 13. implementacijsko poročilo o razvoju trga in regulacije elektronskih komunikacij v katerem ugotavlja, da so se v Sloveniji pozitivni trendi stopnjevanja konkurence iz leta 2006 nadaljevali.

Komisija ugotavlja, da so regulacijski ukrepi Slovenije v zadnjih letih ustrezni, kar se kaže v povečevanju konkurence na trgu in dvigu kakovosti storitev. Učinkovita cenovna regulacija s strani Agencije za nadzor telekomunikacij je privedla do velikega porasta razvezanih krajevnih zank, ki jih alternativni operaterji uporabljajo za zagotavljanje širokopasovnih in govornih storitev. Slovenija je tako po številu razvezanih krajevnih zank na prebivalca med najbolj uspešnimi državami v EU. K temu je veliko prispeval vstop tretjega mobilnega operaterja na trg, ki bo še prispeval k dvigu kvalitete.

Delež penetracije širokopasovnih povezav v Sloveniji je 17,3 %, kar je zelo ugoden delež v evropskem merilu. Alternativni operaterji na tem področju predstavljajo približno 50 % tržni delež, kar je zelo ugodno.

Najslabšo oceno si je Slovenija prislužila na področju fiksne telefonije. Konkurenca v tem segmentu je namreč še nezadostna. Podobno je tudi v drugih evropskih državah. Sliko sicer nekoliko izboljšuje čedalje večja penetracija IP telefonije.

Poročilo (pdf, en) >>

Datum 27.10.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)