Naslov Strategija i2010 na polovici poti

Evropska komisija je pred nekaj meseci ocenila napredek v zvezi s sledenjem evropski strategiji za razvoj i2010. Gre za strategijo, ki je bila sprožena 1. junija 2005 in pomeni prvi skladen okvir politike za obdobje usklajenih telekomunikacij in medijskih storitev. Komisija ugotavlja, da je bil v zadnjih letih dosežen velik napredek. 

IKT so še vedno ena najpomembnejših gonilnih sil gospodarske in družbene modernizacije. Podjetja v EU namenjajo IKT 20 % svojih naložb, sicer pa je področju IKT namenjenih 26 % skupnih odhodkov za raziskave. Poleg tega je 60 % osnovnih javnih storitev zdaj dostopnih na internetu, ki ga redno uporablja več kot polovica državljanov EU, kar je velik napredek.

Uvedenih je bilo mnogo zakonskih sprememb in dopolnil. Med drugim nov zakonodajni okvir za avdiovizualne medijske storitve, pripravljeni so predlogi reform ureditve elektronskih komunikacij, v veljavo so že vstopile določbe glede vzpostavitve enotnega trga za mobilno telefonijo, pripravljajo se pobude za spodbujanje internetnih vsebin v Evropi, pripravljene so pomembne nove pobude za financiranje R&R in inovacij in se tudi že izvajajo, nedavno so bila vzpostavljena prelomna javno-zasebna partnerstva (skupne tehnološke pobude), pripravljene pa so tudi nove pobude za e-vključenost.

Eden izmed problemov, ki ga je komisija izpostavila je digitalni razkorak. Evropa je med vodilnimi na svetu pri razvoju digitalnega gospodarstva. Evropski širokopasovni trg ima z 90 milijoni priključkov več naročnikov kot katera koli druga gospodarska regija. Nekatere države članice sodijo na področju širokopasovnih povezav, mobilne telefonije in prenosa podatkov v sam vrh. Nekatere države pa so na tem področju precej manj razvite, kar Evropsko unijo sili k spodbujanju razvoja IKT v teh državah. Dodaten problem predstavlja konkurenca iz Indije in Kitajske, ki se čedalje bolj razvija. To je sprožilo razmišljanja o tem, da je treba okvir morda prilagoditi.

Poročilo (pfd, sl) >>

Celotno poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 18.4.2008.

Datum 07.11.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)