Naslov Digitalna agenda: Vsakemu državljanu EU vsaj 30 Mbit/s dostop do 2020

Evropska unija se je v okviru programa za digitalne tehnologije zavzela, da bodo do leta 2013 vsi državljani članic imeli osnovni širokopasovni dostop do interneta, piše portal Unije. Eden od ciljev programa je tudi do leta 2020 vsem državljanom Unije zagotoviti dostop s hitrostjo vsaj 30 Mbit/s, pri čemer naj vsaj polovica vseh gospodinjstev Unije do interneta dostopala s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s.

Evropa zaostaja na področju razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij

Eden od razlogov, da Unija vidi potrebo po novem akcijskem načrtu, ki bo spodbudil razvoj in uporabo IKT, je tudi podatek, da skoraj vsak njen tretji državljan še nikoli ni uporabljal interneta. Trenutno ima samo 1 % državljanov na voljo hitri dostop, ki ga omogočajo optična omrežja, kar je drastično manj kot na Japonskem (12 %) in v Južni Koreji (15 %).

Evropa v primerjavi z ZDA in Japonsko zaostaja na področjih raziskav in razvoja IKT ter uvedbe ultra hitrih omrežij. Unija za raziskave in razvoj IKT nameni le 40 % sredstev, ki jih v ta namen dodelijo ZDA. EU bo zato javne investicije na tem področju čim prej povečala na 11 milijard evrov, kar je 5,3 milijarde več kot leta 2007.

Enotni digitalni trg

Evropski digitalni trg je trenutno sestavljen iz posameznih nacionalnih ttrgov. Da bi zagotovili nemoten pretok storitev in kulture, je najprej potrebno odpraviti ureditvene ovire, spodbuditi razvoj elektronskega plačevanja in izdajanja računov ter zgraditi dobro podlago za reševanje sporov.

V ta namen bo določen datum, ko bo izveden prehod na enotni trg spletnih plačil. Med državljani Unije je trenutno le 8 % tistih, ki izdelke in storitve kupujejo v drugih državah članicah. Podatki kažejo, da je 60 % poskusov čezmejnega nakupovanja neuspešnih zaradi tehničnih ali pravnih razlogov, kot je zavrnitev kreditnih kartic iz druge države.

Unija si je zastavila cilj, da bo do leta 2015 na spletu nakupovala vsaj polovica populacije in da bo v drugih državah članicah nakupovalo vsaj 20 % državljanov. V letu 2009 je izdelke in storitve za zasebno uporabo na spletu naročilo 37 % državljanov Unije.

Večja stopnja e-pismenosti, e-veščin in e-vključenosti

Splet je postal del vsakdanjega življenja Evropejcev, saj le-ti na medmrežju iščejo zaposlitev, plačujejo davke, kupujejo vstopnice itn. EU je prepričana, da družbeno ozadje in digitalne veščine ne smeta biti dejavnika, ki bi posameznika ovirala pri tovrstnih opravilih.

Med državljani Unije, ki niso še nikoli uporabljali interneta, najdemo večinoma ljudi nad 65. letom starosti, posameznike z nizkimi prihodki ali nizko izobrazbo ter nezaposlene. V ta namen Unija razvija programe za povečevanje e-pismenosti in digitalnih kompetenc, do leta 2012 pa bo izoblikovala predloge za zagotavljanje, da bodo spletne strani, ki ponujajo javne storitve, dostopne vsem državljanom, tudi starostnikom in invalidom.

Leta 2009 je bilo v Uniji 60 % rednih uporabnikov interneta, do leta 2015 si bodo v okviru programa prizadevali ta delež dvigniti na 75 %. Eden od ciljev je tudi znižati delež posameznikov, ki niso še nikoli uporabljali interneta, in sicer iz trenutnih 30 % na 15 %. Storitve e-uprave je leta 2009 uporabljalo 38 % državljanov EU v starosti 16-74 let, program do leta 2015 predvideva zvišanje tega deleža na 50 %.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 19.5.2010

Vir slike: Thenextweb

Datum 20.05.2010
Print