Naslov Uporabniki mobilnih telefonov med pragmatičnostjo in ekspresivnostjo
Avtor Franc Trček, Rok Platinovšek
Leto 2007
Datum vnosa 18.10.2008, 17:38
Povzetek

Namen prispevka je analiza pragmatičnega vs. ekspresivnega odnosa do mobilnega telefona pri slovenskih uporabnikih. Pri tem nas predvsem zanima, kolikšen je delež ekspresivnih uporabnikov ter kdo sploh tvori to skupino, ki jim mobilni telefoni in nameni njihove uporabe pomenijo več kot le pragmatično orodje za pogovarjanje in pošiljanje kratkih sporočil. Pri analizi izhajamo iz May-Hearnove teze o personifikaciji mobilnih telefonov in njihove uporabe. Ob abstrahiranju rezultatov analize pa lahko celo trdimo, da se uporabniki mobilnih telefonov med seboj razlikujejo zgolj glede na eno samo dimenzijo – nekakšno posplošeno intenzivnost uporabe. Ko pa poskušamo znotraj omenjenih skupin prepoznati bolj specifične profile, nam analizo začne oteževati dejstvo, da so vse uporabljene spremenljivke med sabo visoko korelirane, kar našo pozornost na koncu usmeri k dometu premalo konceptualiziranih anketnih vprašalnikov in alternativnim metodam zbiranja podatkov.

Podrobnosti

PDF

Print

Publikacije (954)