Naslov Družbena povezanost in individualizacija v mobilnem telefonu
Avtor Andraž Petrovčič
Leto 2007
Datum vnosa 28.10.2008, 11:51
Povzetek

Na osnovi pregleda znanstvenih študij in empiričnih raziskav, ki proučujejo družbene vidike mobilne telefonije, ugotavljamo, da je preplet elementov družbene povezanosti in individualizacije posledica vključenosti mobilnega telefona v širok spekter družbenih procesov, v katerih so se postopoma, s spreminjanjem uporabnikovega odnosa do mobilnega telefona preoblikovali tudi vzorci njegovih družbenih rab. Ker ti vzorci obsegajo tako instrumentalne kot tudi ekspresivne rabe, elemente družbene povezanosti in individualizacije, ki ji  združuje mobilni telefon, analiziramo na dveh ravneh: (1) v mobilnem telefonu kot prenosnem mediju, ki uporabniku omogoča vsakdanje komuniciranje in koordinacijo vsakdanjega življenja, ter (2) v mobilnem telefonu kot osebni tehnologiji, s katero so povezane ekspresivne rabe, ki so rezultat vzpostavitve uporabnikove interakcije z mobilnih telefonom kot tehnološkim artefaktom oziroma simbolnim objektom. Če je na prvi ravni elemente družbene povezanosti mogoče najti v mobilnem komuniciranju, ki uporabnikom v javnih in zasebnih prostorih zagotavlja »nenehni stik « in ohranjanje družbenih odnosov z izbranim komunikacijskim omrežjem, je na drugi ravni tri dimenzije individualizacije (avtonomijo, avtentičnost in »otrdelo« družbenost) mogoče poiskati v uporabnikovi personifikaciji mobilnega aparata, ki je postal del njegove samopredstavitve in izrazna oblika subjektivnosti ter selektivnosti pri vzpostavljanju posredovanih in neposredovanih družbenih interakcij .

Podrobnosti

PDF

Ključne besede

socialna omrežja, mobilni telefoni, družbena integracija, mobilna komunikacija

Print

Publikacije (954)