Naslov Mobilne komunikacije in omrežja socialne opore
Avtor Polona Zdešar, Tina Kogovšek
Leto 2007
Datum vnosa 18.10.2008, 18:58
Povzetek

Namen prispevka je ugotoviti, kakšne so posledice uporabe mobilnih komunikacij na ravni medosebnih odnosov, tj. na socialna omrežja kot vir socialne opore. Uporaba novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij postaja namreč čedalje bolj razširjena in raznovrstna. Mobilne komunikacije pomembno vplivajo na medosebne odnose in spreminjajo nastajanje in njihovo ohranjanje.

V prispevku predstavimo socialna omrežja in vlogo mobilnih komunikacij v le-teh. Osredotočamo se na preučevanje razlik med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov v velikosti in sestavi omrežij emocionalne socialne opore ter zadovoljstvu s prejeto oporo. Podatki Ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije kažejo, da v večini značilnosti omrežij emocionalne socialne opore ni razlik med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov.

Podrobnosti

PDF

Print

Publikacije (935)