RIS poročila

Naslov Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji
O poročilu

Ciljni raziskovalni projekt "Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji" sta sofinancirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo.

Naziv nosilne raziskovalne organizacije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Seznam sodelujočih raziskovalnih organizacij

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Vodja projekta

 • prof. dr. Mirko Vintar

Sodelavci - Fakulteta za upravo

 • mag. Mateja Kunstelj
 • mag. Damijana Keržič
 • Dalibor Stanimirović

Sodelavci - Fakulteta za družbene vede

 • dr. Vasja Vehovar
 • dr. Jaro Berce
 • dr. Katja Lozar Manfreda
 • dr. Bojana Lobe
 • Saša Mašič

O projektu

Projekt RIS je raziskovalni projekt in osrednji vir informacij s področja raziskovanja interneta v Sloveniji. Pri tem ima tudi pionirsko vlogo, saj izvaja raziskave družbenih in poslovnih vidikov informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji že od leta 1996. Projekt RIS je neprofiten raziskovalni projekt in poteka v okviru Centra za metodologijo in informatiko, Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, vodi pa ga dr. Vasja Vehovar.

Raziskave zajemajo naslednja področja:

Splošna raba Interneta

· informacijska družba

· svetovni splet

· tehnologije

· e-delo

· e-izobraževanje

· e-kultura in humanistika

· e-ureditev & pravo

· e-vključenost

· e-zabava

· e-zdravje

Poslovna raba Interneta

· dostop do interneta

· e-avtomobilizem

· e-bančništvo

· e-farmacija

· e-mediji & e-založništvo

· e-nakupovanje

· e-nepremičnine

· e-poslovanje

· e-turizem & e-potovanje

· mobilna telefonija

· oglaševanje in trženje

· sektor IKT v Sloveniji

Celotno poročilo

Poročilo (pdf, sl) >>

Cena poročila 0
Print