RIS poročila

Naslov Internet in slovenska država 2010
Kazalo

 

Kazalo
Metodologija 6
Uporabniki interneta 8
Slovenska država in internet 11
Direktorat za informacijsko družbo 22
Vloga instittucij pri razvoju interneta 27
Prioritete na področju razvoja interneta 37
Spletne strani e-uprave 46
Uporaba storitev e-uprave 54
Kazalo tabel 61
Kazalo slik 62

Print