RIS poročila

Naslov E-avtomobilizem 2009
Kazalo

KAZALO VSEBINE:

Kakšno vlogo ima pri nakupu avtomobila internet

RIS trendi in priporočila

Katere spletne strani avtomobilskih znamk in katere avtomobilistične spletne so najbolj obiskane?

Kakšno je mnenje o spletnih straneh avtomobilskih znamk?

RIS trendi in priporočila

Katere spletne strani obiskujejo kupci avtomobilov?

Kako so poznane dodatne spletne možnosti in storitve?

RIS trendi in priporočila

Kateri dejavniki in informacijski viri vplivajo na nakup?

RIS trendi in priporočila

Kakšen je učinek spletnega oglaševanja avtomobilističnih vsebin?

Kakšen je odziv uporabnikov na video-oglase in animacije?

RIS trendi in priporočila

Kakšne so možnosti za spletno prodajo?

RIS trendi in priporočila

1. PODROBNA ANALIZA

1.1. Internet, vozniki in nakup avtomobila

1.1.1. Vozniki avtomobilov

1.1.2. Nevozniki avtomobilov

1.2. Nakup avtomobil

1.2.1. Dejavniki, ki vplivajo na nakup avtomobila

1.2. Spletne strani avtomobilskih znamk

1.2.1. Poznavanje in obiskovanje

1.2.2. Mnenja o spletnih straneh

1.2.3. Namen rabe spletnih strani

1.3. Splošne avtomobilistične strani

1.3.1. Poznavanje in obiskovanje

1.3.2. Poznavanje in pogostost rabe spletnih storitev

1.3.3. Viri, ki vplivajo na nakup avtomobila

1.3.4. Posredni vpliv na nakup avtomobila

1.4. Internet in nakup avtomobila

1.4.1. Zadnji nakup avtomobila

1.4.2. Nakup bodočega avtomobila

1.5. Spletna prodaja

1.6. Internet in spletni oglasi

1.6.1. Avtomobilski oglasi na internetu

1.6.2. Videospoti in animacije

2. VIRI IN LITERATURA

3. PRILOGE

3.1. Metodologija

3.1.1. Priprava vzorca in zbiranje podatkov

3.1.2. Merski inštrument

3.2. Opis vzorca

3.3. Nekatere osnovne tabele

3.3.1.1. Poznavanje in pogostost obiskovanja spletnih strani avtomobilskih znamk

3.3.1.2. Poznavanje in pogostost obiskovanja splošnih avtomobilističnih spletnih strani

3.3.2. Pogostost rabe spletnih storitev

4. KAZALO TABEL

5. KAZALO SLIK

  •  KAZALO TABEL

Tabela 1: Pregled (ne)uporabnikov interneta

Tabela 2: Pregled pogostosti rabe interneta

Tabela 3: Pregled voznikov/nevoznikov avtomobilov

Tabela 4: Pogostost vožnje

Tabela 5: Lastništvo avtomobila

Tabela 6: Pregled pretečenega časa od nakupa avtomobila glede na pogostost rabe interneta

Tabela 7: Prikaz, kakšen avtomobil so kupili anketiranci ter na kakšen način je bil kupljen rabljen ter kakšne starosti je bil rabljen avto ob nakupu

Tabela 8: Načrtovanje vožnje avtomobila nevoznikov

Tabela 9: Pomembnost vtisa, ki ga avtomobil daje na določene osebe, na nakup avtomobila – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 10: Pomembnost lastnosti avtomobila – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 11: Poznavanje in pogostost obiskovanja spletnih strani avtomobilskih znamk – kumulativni odstotek

Tabela 12: Strinjanje s trditvami o spletnih straneh avtomobilskih znamk – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 13: Povprečja strinjanj s trditvami glede spletnih strani avtomobilskih znamk glede na leto pričetka uporabe interneta

Tabela 14: Pogostost rabe spletnih strani – frekvenčna porazdelitev

Tabela 15: Poznavanje in pogostost obiskovanja splošnih avtomobilističnih spletnih strani – kumulativni odstotek

Tabela 16: Poznavanje in pogostost rabe storitev, povezanih z avtomobilizmom – kumulativni odstotek

Tabela 17: Povprečja poznavanja in pogostosti rabe storitev, povezanih z avtomobilizmom glede na pogostost rabe interneta

Tabela 18: Pregled obiskovanih avtomobilističnih spletnih strani v tujini

Tabela 19: Viri, ki vplivajo na nakup avtomobila – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 20: Vplivanje na nakup avtomobila – primerjava med tistimi, ki vozijo vozila drugih družinskih članov oz. prijateljev, službena vozila ter nevozniki, ki ne načrtujejo ter nevozniki, ki načrtujejo voziti

Tabela 21: Zbiranje informacij na internetu pred nakupom avtomobila

Tabela 22: Primerjava med tistimi, ki so kupili nov in rabljen avto glede na to, kako so zbirali informacije ter način kontaktiranja prodajalcev.

Tabela 23: Pregled načrtov nakupa avtomobilov – primerjava med nevozniki in vozniki

Tabela 24: Verjetnost obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila – povprečja in frekvenčna porazdelitev – nevozniki, ki načrtujejo voziti

Tabela 25: Verjetnost obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila – povprečja in frekvenčna porazdelitev - vozniki

Tabela 26: Verjetnost obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila za voznike, ki načrtujejo nakup avtomobila v naslednjih 6 mesecih – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 27: Verjetnost obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila za nevoznike, ki načrtujejo voziti ter načrtujejo nakup avtomobila v naslednjih 6 mesecih – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 28: Strinjanje s trditvami o spletni prodaji – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 29: Strinjanje s trditvami o spletni prodaji za voznike, ki so kupili nov avto pred manj kot petimi leti – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 30: Strinjanje s trditvami o spletni prodaji za voznike, ki so kupili rabljen avto pred manj kot petimi leti – povprečja in frekvenčna porazdelitev

Tabela 31: Povprečja strinjanj s trditvami o spletni prodaji glede na leto pričetka uporabe interneta

Tabela 32: Povprečja strinjanj s trditvami o spletni prodaji glede na pogostost rabe interneta

Tabela 33: Pogostost izvajanja aktivnosti na spletnih straneh – frekvenčna porazdelitev

Tabela 34: Stopnja motnje videospotov in animacij ter pogostost prekinjanja le-teh

Tabela 35: Pogostost prekinjanja videospotov in animacij

  • KAZALO SLIK 

Slika 1: Pregled odstotka tistih, ki so pred nakupom avtomobila iskali informacije na internetu (Vir: Capgemini, 2008)

Slika 2: Razmerje med poznavanjem in vsaj mesečnim obiskom spletnih strani avtomobilskih znamk in splošnih avtomobilskih strani

Slika 3: Primerjava odstotkov voznikov in nevoznikov, ki bodo vsaj verjetno obiskali posamezne spletne strani

Slika 4: Število prikazov spletnih oglasov po panogah 2008 (Vir: Iprom, 2008)

Slika 5: Pregled pogostosti klikanja na spletne oglase glede na starost

Slika 6: Sestava vzorca

Slika 7: Povprečne ocene pomembnosti vtisa, ki ga avtomobil daje na določene osebe

Slika 8: Povprečne ocene pomembnosti lastnosti avtomobila

Slika 9: Razmerje med poznavanjem in vsaj mesečnim obiskom spletnih strani avtomobilskih znamk

Slika 10: Povprečja strinjanj s trditvami glede spletnih strani avtomobilskih znamk

Slika 11: Povprečja strinjanj s trditvami glede spletnih strani avtomobilskih znamk glede na leto pričetka uporabe interneta – prvi sklop trditev

Slika 12: Povprečja strinjanj s trditvami glede spletnih strani avtomobilskih znamk glede na leto pričetka uporabe interneta – drugi sklop trditev

Slika 13: Razmerje med poznavanjem in vsaj enkratno uporabo določene dodatne možnosti, ki jih ponujajo spletne strani

Slika 14: Povprečje poznavanja določenih storitev glede na leto pričetka uporabe interneta

Slika 15: Razmerje med poznavanjem in vsaj mesečnim obiskom splošnih avtomobilističnih spletnih strani

Slika 16: Razmerje med poznavanjem in vsaj mesečno uporabo storitev, povezanih z avtomobilizmom

Slika 17: Povprečja poznavanja in pogostosti rabe storitev glede na pogostost rabe interneta

Slika 18: Povprečna pomembnost virov, ki vplivajo na nakup avtomobila

Slika 19: Povprečja verjetnosti obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila – primerjava med nevozniki, ki načrtujejo voziti in vozniki

Slika 20: Povprečja verjetnosti obiska spletnih strani pred nakupom avtomobila za tiste, ki načrtujejo nakup avtomobila v naslednjih 6 mesecih – primerjava med nevozniki, ki načrtujejo voziti in vozniki

Slika 21: Povprečja strinjanj s trditvami o spletni prodaji

Slika 22: Povprečja strinjanj s trditvami o spletni prodaji glede na to, ali so vozniki kupili nov ali rabljen avto

Slika 23: Povprečja strinjanj o spletni prodaji glede na leto pričetka uporabe interneta – prvi sklop trditev

Slika 24: Povprečja strinjanj o spletni prodaji glede na leto pričetka uporabe interneta – drugi sklop trditev

Slika 25: Povprečja strinjanj o spletni prodaji glede na pogostost rabe interneta – prvi sklop trditev

Slika 26: Povprečja strinjanj o spletni prodaji glede na pogostost rabe interneta – drugi sklop trditev

Print