RIS poročila

Naslov Spletne skupnosti 2010
Kazalo

 

Kazalo
KLJUČNE UGOTOVITVE 2
EXECUTIVE SUMMARY 6
1. UVOD: OD VIRTUALNE REALNOSTI K DRUŽBENI STVARNOSTI SPLETNIH SKUPNOSTI 13
2. METODOLOGIJA 28
3. OBISKOVANJE SPLETNIH SKUPNOSTI 30
3.1. Splošna analiza obiskovanja spletnih skupnosti 30
3.2. Demografska analiza obiskovanja spletnih skupnosti 36
4. AKTIVNO SODELOVANJE V SPLETNIH SKUPNOSTIH 41
4.1. Splošna analiza sodelovanja v spletnih skupnostih 41
Aktivnost sodelovanja v spletnih skupnostih med rednimi uporabniki interneta 41
Aktivnost sodelovanja v spletnih skupnostih med uporabniki spletnih skupnosti 42
4.2. Demografska analiza sodelovanja v spletnih skupnostih 47
5. PREGLED RAZISKAV SPLETNIH SKUPNOSTI – PRIMERJALNA ANALIZA 50
5.1. Raziskave v Sloveniji – SURS 2008-2009 50
5.2. Spletne skupnosti v ZDA – Pew Internet 52
5.2.1. Spletna socialna omrežja 53
5.2.2. Spletne klepetalnice 56
5.2.3. Spletni forumi 57
5.2.4. Blogi – obiskovanje, branje in pisanje v Sloveniji in ZDA 59
5.2.5. Multiplayer spletne igre 62
5.2.6. Servisi za spoznavanje 64
5.2.7. Video skupnosti 65
5.3. Spletne skupnosti v Veliki Britaniji – OxIS 66
5.3.1. Spletna socialna omrežja 68
5.3.2. Spletne klepetalnice 70
5.3.3. Spletni forumi 72
5.3.4. Blogi 73
5.3.5. Multiplayer spletne igre 76
5.4. Slovenija v evropskem kontekstu – podatki Eurostat 79
5.4.1. Spletne klepetalnice, novičarske skupine in spletni forumi 80
5.4.2. Blogi 85
5.4.3. Multiplayer spletne igre 96
5.4.4. Objavljanje lastnih video in foto vsebin na spletu 99
6. SPLETNE STRANI IN SPLETNA OBISKANOST – PRIMERJALNA ANALIZA 105
6.1. Obiskanost spletnih strani 105
6.2. Kategorije obiskanosti spletnih skupnosti 107
6.3. Kumulativni doseg spletnih skupnosti 109
6.4. Trendi obiskovanja spletnih skupnosti 2007- 2009 112
6.5. Demografska analiza obiskovanja spletnih skupnosti 115
6.6. Obiskovanje spletnih skupnosti v ZDA 117
7. FACEBOOK – LOKALNI IN GLOBALNI POGLED 119
7.1. Uporaba Facebook-a v Sloveniji - RIS 2009 119
7.2. Facebook v globalni perspektivi 124
8. INTERNET KOT DRUŽBENO OMREŽJE 128
8.1. »Online« in »offline« druženje v Sloveniji – RIS 2009 128
8.1.1. Spoznavanje oseb prek interneta 128
8.1.2. Spoznavanje oseb »v živo« 143
8.2. »Online« in »offline« druženje v Veliki Britaniji – OxIS 2005-2009 152
9. LITERATURA IN VIRI 157
10. PRILOGE 164
10.1. Opis vzorca 164
10.2. Opis podvzorca 165
10.3. Navedene spletne skupnosti 166
10.4. Pregled dvočrkovnih oznak držav 168
10.5. Eurostat – tabelarni in grafični pregled podatkov 169
10.5.1. Spletne klepetalnice, novičarske skupine in spletni forumi 169
10.5.2. Blogi 175
10.5.3. Multiplayer igre 185
10.5.4. Objavljanje lastnih video in foto vsebin na spletu 190
10.6. Primerjave povprečnih ocen izkušenj z osebami, spoznanimi prek interneta 195
KAZALO TABEL 196
KAZALO SLIK 199

 

Print