RIS poročila

Naslov RIS 2004/2005: Mobilna telefonija
Kazalo

1 METODOLOGIJA

2 UPORABNIKI INTERNETA

3 UPORABNIKI MOBILNEGA TELEFONA

3.1 Vprašalnik RIS

3.1.1 Mobilni telefon v gospodinjstvih

3.1.2 Osebna uporaba mobilnega telefona

3.2 Anketa o delovni sili 2003 (SURS)

3.3 Anketa o delovni sili 2004 (SURS)

3.3.1 Uporaba mobilnih in fiksnih telefonov

3.3.2 Starostna struktura uporabnikov mobilnih telefonov

3.3.3 Uporaba fiksnega telefonskega priključka za telefoniranje oz. faks/modem

3.3.4 Klici na mobilni telefon vs. klici na fiksni telefon

3.4 Anketa o uporabi IKT (SURS)

3.5 Primerjava rezultatov raziskav

4 UPORABA STORITEV MOBILNIH TELEFONOV

5 PC DOSTOP VS. MOBILNI DOSTOP DO INTERNETA - RIS-UPORABNIKI

6 MOBILNI DOSTOP DO INTERNETA

6.1 Planet

6.2 Vodafone Live

6.3 Elektronska pošta

6.4 PC dostop in mobilni dostop: dejanska razmerja

6.5 Odnos do mobilnega dostopa do interneta

7 MOBILNO BANČNIŠTVO

7.1 Uporaba mobilnega bančništva

7.2 Mobilno bančništvo in e-bančništvo

7.3 Namere uporabe mobilnega bančništva

7.4 Mobilno plačevanje preko mobilnega operaterja (npr. MONETA)

7.5 Prednosti in ovire uporabe e bančništva glede na namere uporabe mobilnega bančništva

7.6 Pogostost uporabe splošnih bančnih storitev in namere uporabe mobilnega bančništva

7.7 Prednosti in ovire uporabe e bančništva glede na namere uporabe plačevanja prek mobilnega operaterja

7.8 Pogostost uporabe splošnih bančnih storitev in namere uporabe plačevanja prek mobilnega operaterja

8 OBISKANOST SPLETNIH STRANI S PODROČJA MOBILNE TELEFONIJE

8.1 Kategorije obiskanosti

8.2 Mesečni, tedenski in dnevni doseg

8.3 Spletna obiskanost 1998 - 2004

8.4 Obiskanost WAP strani

8.5 Socio-demografske značilnosti obiskovalcev spletnih strani s področja mobilne telefonije

9 DRUGE RAZISKAVE O MOBILNI TELEFONIJI

9.1 Dostop do interneta preko mobilnega telefona (CRONOS, Eurostat)

9.2 Naročniki na mobilno in fiksno telefonijo v gospodinjstvih v EU-15

9.3 Uporaba mobilnega telefona (SIBIS)

9.4 Mobilna telefonija (metoda časovne distance)

9.5 Statistični urad RS: telefonija v 4. četrtletju 2004

9.6 DeloIT: mnenja o mobilni telefoniji

10 PRIPOMBE

11 KAZALO TABEL IN SLIK

 

Print
Tema: RIS 2004/2005: Mobilna telefonija