Publikacije


Število zapisov na stran

Naslov Avtor Leto
Kodeks ravnanja izvajalcev javnih elektronskih... 2013
Septembrski e-mesečnik INePA 2012
E-mesečnik INePA Junij 2012 2012
E-mesečnik INePA julij/avgust 2012 2012
E-mesečnik INePA marec 2012 2012
Nova vizija tehnologij prihodnosti Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011
Mednarodna konferenca Splet izobraževanja... 2011
Plitvine: kako internet spreminja naš na... Nicholas G. Carr 2011
Wikileaks od znotraj : zakulisna dogajanja... Daniel Domscheit-Berg 2011
Učinkovite spletne strani John Smith 2011
Nove razmere in priložnosti v informatiki... KONFERENCA Dnevi slovenske informatike 2011
Kaj nam prinaša računalništvo v oblaku? Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Konferenca. 2011
Biti starš odgovorna, a prijetna vlog 2012
Hitri vodnik abc varnosti na spletu 2012
November - mesec preprečevanja zasvojenosti... 2011
Knjižno založništvo v Sloveniji in nove... Simona Janež 2011
Razširjenost in žanrska raznovrstnost blogov... Nina Leskovar 2011
Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije... Janja Štucin 2011
Nosečnost in zdrava prehrana – analiza... Jasmina Turk 2011
Medosebni odnosi in raba računalnika v dru... Nina Logar 2011
Korporativni blog – novo orodje v... Alenka Krže 2011
Internetna vojna v Estoniji: analiza in... Gregor Uranič 2011
Vpliv družbenih medijev na prakso odnosov... Suzana Žbogar 2011
Spletni iskalnik Google in optimizacija... Slaven Petrović 2011
Virtualni peskovnik subkulturnega udejstvovanja... Luka Klepac 2011
Ovrednotenje spletnega oglaševanja z vidika... Jasna Potisek 2011
Socialni kapital v spletnih socialnih omre... Darja Vogelnik 2011
Splet 2.0 v volilnih kampanjah Anže Tomić 2011
Vpliv psihološkega stanja ter motivov uporabe... Laura Brezavšček 2011
Globalni virtualni tim Kaja Kosem 2011
Multimedijski oglasi na spletu: Analiza... Katarina Keršič 2011
Komuniciranje identitete blagovne znamke... Nataša Regovec 2011
Informacijska varnost v Republiki Sloveniji... Marko Kojc 2011
Primerjava tradicionalnega in internetnega... Kana Nanel Pibernik 2011
Problematika zasebnosti na spletnem socialnem... Eva Belčič 2011
Socialno kognitivni vidiki motivov igranja... Luka Kavčič 2011
Veljavnost spletnih anket v primerjavi s... Jaka Pšaker 2011
Merjenje deliberativnosti razprav v spletnih... Lea Lebar 2011
E-orodja: tehnična stran e-volitev Marko Simončič 2011
odnosi z zaposlenimi, interno komuniciranje... Urša Petrič 2011
Vpliv internega komuniciranja na zadovoljstvo... Lea Šalehar 2011
Spletna samopomoč za uporabnike IP storitev... Nina Vogrinec 2011
Digitalni razkorak – mobilna telefonija... Marcel Kralj 2011
Foto blogi – spreminjajoče se fotografske... Matej Molek 2011
Internet kot polje demokratizacije demokracije... Gregor Rebernik 2011
Kraja intelektualne lastnine na spletu Ana Milovanović 2011
Vpliv anonimnosti, odgovornosti in medosebnega... Saša Burnić 2011
Optimizacija spletnih strani Veronika Šurkić 2011
Primerjava tiskane in spletne izdaje medija... Matej Ficko 2011
Množični nadzor v sodobni družbi Matjaž Drev 2011
Informacijska varnostna kultura v državni... Katja Rančigaj 2011
E-volitve - Slovenija v primerjalni perspektivi... Brigita Potočnik 2011
Internet - prostor, kjer je možno vse 2011
Vloga slovenskih nevladnih organizacij v... mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol. in Matej Delakorda, univ. dipl. soc. 2011
Odprti standardi in odprtokodne rešitve... Boris Upelj 2010
Podatkovno rudarjenje pri upravljanju odnosov... Tjaša Poznanović 2010
Spreminjanje označenega omrežja skozi čas... Maja Ojsteršek 2010
Računalniške igre z elektronskim učenjem Blaž Leban 2010
Obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov... Mojca Kovač 2010
Primerjava ekspertnih shem za testiranje... Teja Cerar, Nina Konavec 2010
Virusni marketing na primeru spletne kampanje... 2010
Numerati Stephen Baker 2011
Poslovni model Google.com Metka Zupančič 2009
Spletne strani za ustvarjanje socialne mre... Martin Zalar 2009
Elektronsko poslovanje Davčnega urada Republike... Nataša Nežič 2009
Varnostna politika internetnega poslovanja... Polona Lipovšek 2009
Storitve e-bančništva v Sloveniji Tjaša Dilica 2009
Mediji in internet: Spletne izdaje tiskanih... Robert Levstek 2009
Tehnologije spletnega oglaševanja Damjan Kosič 2011
Volilna kampanja za volitve v Evropski parlament... Monika Hlevnjak 2009
Osebni podatki in uporaba spletnih socialnih... Tadeja Čretnik 2009
Primerjava domačih in tujih spletnih zaposlitvenih... Nika Steklasa 2009
Komuniciranje na internetu oziroma kako... Špela Selak 2009
Pozitivni in negativni vplivi interneta... Jasmina Sinkar 2009
Tržno komuniciranje hrane otrokom na spletu... Špela Sila 2009
Tržno komuniciranje z mladimi: primer Itak... Tina Šarčević 2009
Odnos mladih do spleta in spletnega ogla... Matej Rožen 2009
Trženjsko komuniciranje s pomočjo spletnih... Klemen Prosenjak 2009
Zasvojenost z internetom Anže Primožič 2009
Dejavniki uspešnosti delovanja spletnih... Nejc Bergant 2010
Evolucija digitalne televizije: razvoj,... Bojan Amon 2010
Organizacijski blog kot sredstvo eksternega... Helena Tušek 2010
Tržno komuniciranje v družbenih medijih Nada Savković 2010
Tržno komuniciranje v času omreženega potro... David Rozman 2010
Spletno virusno tržno komuniciranje Bojan Popović 2010
Ustreznost odprtokodnih sistemov za upravljanje... Vasja Ocvirk 2010
Udeležba študentov različnih fakultet na... Ana Lucija Škrjanec 2010
Oglaševanje v virtualnem svetu Second Life... Darko Malić 2010
Dolgodobno elektronsko arhiviranje Miloš Makivić 2010
Spletni nastop kot bistven del komuniciranja... Mojca Kure 2010
Spletne skupnosti kot orodja odnosov z javnostmi... Tamara Hozjan 2010
Mladi in spremembe storitev mobilne telefonije... Valentina Čeplak 2010
Informacijska družba Pivec Franci 2004
Razvoj pan-evropskih storitev informacijske... 2010
Prihodnost spletnih iskalnikov Ivan Prendžov 2009
Kiberseks: Primer Second Life Monika Potokar Rant 2009
Pisanje spletnih dnevnikov (blogov): potrata... Jure Porenta 2009
Možnosti trženja preko spletnih skupnosti... Janja Novak 2009
Primerjalna analiza e-trgovin Monika Mravljak 2009
Virusni marketing in virusno oglaševanje Vlasta Merc 2009
Analiza spletnega socialnega omrežja MySpace... Špela Valand 2009
E- pacient: Vloga interneta v procesu informiranja... 2009
Odnosi z javnostmi vlade na internetu: analiza... Anja Tehovnik 2009
Socialni inženiring na internetu Miloš Suša 2009
Podporne tehnologije za starejše Zala Primožič 2009
Kibernetska mimikrija spletnih strani Borut Poljšak 2009
Dejavniki recipročnosti v spletnih skupnostih... Lena Hofman 2009
Personalizacija politikov v slovenskem spletnem... Tina Hajdinjak 2009
Trend razvoja informacijsko-komunikacijske... Rok Derenčin 2009
Vuk Ćosić: Spletni guru in optimist v kambrijski... Jure Aleksič 2010
Ovire za (intenzivnejšo) rabo interneta Činkole Tina 2009
Vloga internetnega bontona v forumski komunikaciji... Bibijana Bölsing 2009
Informacijska zasebnost na internetu in... Mojca Berce 2009
Vloga interneta v političnih kampanjah &#... Lena Bajželj 2009
Subjektivizacija slovenske blogosfere Andreja Koren 2009
Percepcija uporabe interneta med mladostniki... Sanda Jurišić 2009
Internetna odvisnost Andreja Jagrič 2009
Uporaba sodobnih spletnih konceptov v e-... Sebastjan Herman 2009
Internet in mednarodno trženje Mateja Blažič 2009
Analiza spletnih strani slovenskih e-knjigarn... Štefka Balek 2009
Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2009 (zbornik... Mojca Orel (ur.) 2010
Mednarodna konferenca SIRIKT 2009 (zbornik... Mojca Orel et al. (ur.) 2009
Kulturna spletanja: priročnik za predstavitev... Katarina Alič 2010
Merila in kazalci informacijske pismenosti... Karmen Stopar et al. 2010
Knjižnice za slepe v informacijski dobi:... Beatrice Christensen Sköld (ur.), Tomaž Bešter (ur.), Nataša Pregl (prev.) 2010
23rd Bled eConference 2010
Mednarodna konferenca Splet izobraževanja... Anja Lenarčič, Maja Kosta, Katarina Blagus 2010
Outernet: preobrat v poslovanju na internetu... Primož Žižek 2010
Poslovni učinki e-poslovanja Meta Plankl 2009
Varovanje zasebnosti pri rabi interneta Saša Marolt 2009
Plačevanje v spletnih trgovinah s poudarkom... Natalija Kotnik 2009
Primerjava spletnih strani bank v Sloveniji... Silvia Ivić 2009
Plačevanje v spletnih trgovinah s poudarkom... Mihaela Genc 2009
Primerjalna analiza spletnih iskalnikov Zoran Đuković 2009
Zasebnost in internet Maja Žbogar 2009
Marketinško komuniciranje na internetu Tina Stariha 2009
Phishing - oblika spletne prevare Bojan Starc 2009
Psihološke implikacije kiberprostora ter... Ines Šket 2009
Enotno upravljanje spletišč Kristijan Sedlak 2009
Internetno bančništvo prebivalstva na primeru... Barbara Matjašec 2009
Internetno trženje glasbe Milena Hudernik 2009
Varnost sistemov internetnega bančništva... Barbara Belič 2009
Petina uporablja spletno banko Vehovar Vasja; Borštnik Borut 2010
Priprava učinkovitega spletnega nastopa Tina Tavčar 2009
Analiza dejavnikov, ki vplivajo na proces... Andrej Selak 2009
Učinkovita spletna prodaja Marko Sekardi 2009
Ključni dejavniki zvestobe spletni znamki... Mitja Jereb 2009
Virtualizacija organizacije kot posledica... Boštjan Gerk 2009
Sistem za analizo obiskov spletnega mesta... Aleš Čadež 2009
Primerjava spletnih brskalnikov Bojan Bajc 2009
Spletni iskalniki kot oglaševalsko orodje... Dejan Antić 2009
Uporaba računalnika in interneta v prvem... Barbara Škabar; Viktorija Sulčič 2009
Izrabljanje informacijske tehnologije za... Gričar Jože 2009
UNESCO Institute for Statistics initiatives... 2009
Otroška pornografija na internetu in boj... Jožica Erjavec 2009
Internet kot pripomoček sodobnega pedofila... Marko Svetina 2009
Mednarodna konferenca Splet izobraževanja... 2009
Splet 2.0 - od e-konzumiranja k e-produciranju... Tadej Praprotnik 2009
Komunikacijske prakse prenosa znanja za... Nataša Tomić 2009
Spletna televizija kot del časopisnih hi... Ana Strnad 2009
Vpliv skupnostne informatike na socialno... Ana Štefe 2009
Spletne video strani kot način novinarskega... Timotej Semenič 2009
Vpliv tehnologij na glasbeno industrijo:... Laren Polič Zdravič 2009
Informacijska opora v hierarhičnem pristopu... Špela Pintar 2009
Marketing v visokem šolstvu. Primer slovenskih... Nives Nadoh 2009
Anonimnost in družbene norme kot dejavnika... Katja Vidic 2009
Evalvacija uporabniških vmesnikov Matej Kumar 2009
Virtualna religija, resnična religioznost... Matevž Kablar 2009
Slovenija - informacijsko pismena dežela Primož Miklavžin 2010
Rast trgov IKT leti z Vzhoda Blaž Kovšca 2010
Komuniciranje na internetu oziroma kako... Špela Selak 2009
Zaviralni dejavniki spletnega nakupovanja... Iris Pečnik 2009
Vpliv socialne navzočnosti na komunikativno... Katarina Nahtigal 2009
Razlogi in motivi sodelovanja v internetnih... Primož Logar 2009
Raven vključenosti državljanov v postopke... Rok Biderman 2009
Mislil sem, da obvladam Google: 50 trikov... Miha Mazzini 2010
Spletni marketing za direktorje in njihove... Gregor Koprivnik 2010
Digitalna filmska revolucija: kako je internet... Aleš Blatnik 2009
Politike vsebin: avdiovizualni mediji in... Renata Šribar, Tadej Prapotnik 2009
Družinska (ne)harmonija ob računalniških... Oblak Črnič, Tanja 2009
Kako učinkovito je spletno oglaševanje? Š... Tjaša Kocjan 2009
E-marketing v slovenskih multinacionalkah... Karmen Fugger 2009
Integracija spletne strani in tiskane izdaje... Martina DolganLavtar Darja 2009
Blogozija 2: Poezija in proza drugega MMC... Maja Kač (ur.) 2009
Blogozija: Poezija in kratka proza MMC-jevega... Maja Kač (ur.) 2008
Informacijska družba: multidisciplinarni... Uroš Pinterič in Urša Šinkovec 2008
Digitalni razkorak: razlike v dostopu do... Janja Smrečnik 2009
Primerjalna analiza tradicionalnega in internetnega... Kristina Slemenšek 2009
Intranet kot orodje interne komunikacije Petra Renko 2009
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu... Andrej Motl 2009
Motivacija za vstop in izstop v internetne... Mankica Kranjec, Jelka Stanković 2009
Evalvacija anketnih orodij Tina Kavtičnik 2009
Internetni medijski portali kot kazalniki... Ines Budinoska 2009
Mobilni telefon in transformacija vsakdana... Oblak Črnič, Tanja; Luthar, Breda 2009
Brezžično omrežje v izobraževalnih in raziskovalnih... Davor Šoštarič 2009
Strategija informacijske družbe v EU po... dr. Davorka Šel 2009
Celovita informacijska varnost v službi... Matej Saksida 2009
STORK: Varno priznavanje elektronskih identitet... mag. Aleš Pelan 2009
Nov sistem za izračunavanje Upravne statistike... Ernest Mencigar in Andrej Blaha 2009
Informacijska varnostna politika javne uprave... mag. Damijan Marinšek 2009