Naslov Glasbena industrija in internet
Avtor Slavica Karan
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor asist. dr. Gregor Bulc
Datum vnosa 25.11.2008, 12:40
Povzetek

Naloga preučuje spremembe na področju glasbene industrije v povezavi s ključnimi tehnološkimi inovacijami, ki so s svojim prehodom skozi zgodovino bistveno spreminjale način delovanja glasbenega trga. Avtorica v izhodišče postavi problem nefleksibilnosti glasbenih podjetij in posledično neprimerne korporativne regulacijske strategije na področju ključnih tehnoloških pridobitev, s katerimi so glavni akterji glasbene industrije v preteklosti že poskušali zatreti potencialno tehnološko uspešne patente, danes pa se s podobnimi načini regulacije-ob prihodu interneta in digitalne distribucije vsebin-ponovno obračajo prav v to isto smer.

Ker živimo v obdobju demokratizacije razdeljevanja in potrošnje vsebin, se v diplomski nalogi bolj kot na interes glasbenikov ustvarjalcev in širše javnosti avtorica osredotoča na samo vprašanje uspešnosti poslovnih modelov glasbene industrije danes. Namreč, avtorica ugotavlja, da je svobodna izmenjava vsebin popolnoma reformirala ekonomiko trga, a je z novimi  komunikacijskimi tehnologijami glasbenim podjetjem odprla tudi nove priložnosti.

Glede na hiter in uspešen razvoj mobilnega interneta ter osebne tehnologije v obliki mobilne telefonije, avtorica sklepa, da se mora glasbena industrija zavedati tranzicije p2p ter trenutnega stanja beta produktov in zato načine za uspešno delovanje prej kot v kazenskih ovadbah uporabnikov avtorsko varovanih vsebin iskati v dinamičnih in predvsem interaktivnih poslovnih modelih.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

izmenjava datotek, glasbena industrija, digitalna tehnologija, četrta komunikacijska revolucija

Leto izida - publikacije2008