Naslov Spremembe na področju telekomunikacij

Svet Evropske unije za telekomunikacije, se je 27. novembra sestal v Bruslju z namenom razprave o stanju telekomunikacij v Evropi.

Ministri so na njem odločali o novelah zakona, predlaganih s strani Evropske komisije.

Glavne točke dnevnega reda so bile naslednje:

  • Regulativa EU na področju pošiljanja SMS sporočil in prenosa podatkov,
  • Reforma evropskih telekomunikacij,
  • Univerzalnost dostopa do telekomunikacij, predvsem interneta,
  • Prihodnost interneta.

Zakon, ki ureja področje sms sporočil in prenos podatkov predlaga, da se cene tovrstnih sporočil ob pošiljanju v tujini znižajo na 0,11 evra. Trenutno povprečje je 29 centov na sms. Prav tako naj se znižajo cene prenosa podatkov v tujini, in sicer na 1 evro na prenesen 1 MB podatkov. Evropska komisija želi tudi večji nadzor nad zaračunavanjem teh storitev.

Zakon o reformi evropskih telekomunikacij stremi k oblikovanju evropskega trga kot celote, kar bo prineslo koristi tako ponudnikom storitev kot njihovim uporabnikom. Komisija želi več pozornosti nameniti tudi državnim regulatorjem telekomunikacij. Zagotoviti želi njihovo neodvisnost in učinkovito delovanje.

Na področju univerzalnosti internetnega dostopa je bil v zadnjih letih storjen velik korak naprej. Povečala se je konkurenca, cene storitev so se znižale, širokopasovne povezave tako trenutno dosežejo 90 % prebivalstva EU, uporablja pa jih 36 % prebivalstva. Evropska komisija bo v prihodosti svojo pozornost namenila predvsem tistim, ki še nimajo možnosti dostopa do interneta oziroma drugih telekomunikacijskih kanalov.

Zadnja točka je namenjena razpravi o prihodnosti interneta. Ta bo vključevala družbena omrežja, napredne spletne storitve, večjo uporabo mobilnega interneta preko GPS signalov ter razvoj mobilne televizije. Evropa si želi postati vodilna na področju uporabe web 3.0, kar bo poskušala doseči z večjim vlaganjem v razvoj in inovacije ter s povečevanjem konkurence, kar bo omogočeno z regulativami, ki podjetja postavljajo v enakovreden položaj na trgu.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir Europa.eu
Datum 03.12.2008