Naslov Med dnevniki imajo največ bralcev Slovenske novice (350.000)

Med najbolj branimi dnevniki so imele, v letu 2008, Slovenske novice (350.000) največje število bralcev, sledi Žurnal24 (212.000), s 155.000 bralci pa jima sledi dnevnik Delo, navajajo rezultati Nacionalne raziskave branosti.

Na področju prilog k časopisom je največ (388.000) Slovencev bralo prilogo Dnevnika Pilot, 372.000 jih je bralo Vikend (priloga Dela in Slovenskih novic), 315.000 pa Delo in dom (priloga Dela), medtem ko po številu bralnih dni prevladuje Vikend (3 dni), sledi Tv večer (2.7 dni) in Pilot (2.6 dni).

Med večdnevniki s 70.000 bralci prvo mesto zaseda Salamonov oglasnik, na drugem mestu je Gorenjski glas (52.000) in na tretjem Novi tednik (41.000), medtem ko razlika med t

retjim in četrtim (Štajerski tednik z 38.000) uvrščenim ni tako velika kot med prvima dvema.

Med tedniki prevladuje Nedeljski dnevnik (387.000), nato sledi Lady (208.000) in na tretjem mestu je Kmečki glas (123.000). Na dnu lestvice se je znašel Reporter (15.000). Med tedenskimi  "tračevskimi" revijami  Nova, Lea, Obrazi in Lady je imela največ bralcev revija  Lady (208.000), najmanj pa Lea (44.000).

Med dvodnevniki prevladuje Razvedrilo (146.000), najmanj pa je imel bralcev Kapital (14.000).

Med brezplačniki se razpon števila bralnih dni razprostira med 0,7 do (Vaš mesečnik)  1,7 dni (Mobil). Največje število bralcev (368.000) je med brezplačniki zabeležil Žurnal, sledi Dobro jutro (306.000) in na tretjem mestu je Slovenski tednik (204.000).

Med mesečniki je imela v letu 2008 največ bralcev Motorevija (221.000), sledi Ognjišče (208.000) in National Geographic ter Zdravje (176.000). Doseg enega izvoda Motorevije je bil 12.9, najmanjši doseg enega izida pa je imela revija Marketing Magazin (0.3).

Če podatke primerjamo z letom 2007, vidimo, da vsi dnevniki beležijo upad števila bralcev, za Žurnal24 pa ni podatkov, ker je začel z izdajo šele septembra 2007. Tudi primerjava podatkov za leto 2007 in 2008 med številom bralcev pri brezplačnikih kaže podobno sliko, da je v letu 2008 upadlo število bralcev posameznega brezplačnika, z izjemo Žurnala, medtem ko Slovenski tednik ne izhaja več.

Vir: Nacionalna raziskava branosti, januar 2009.

Poročilo>>

Vir NRB
Datum 27.01.2009