Naslov Uporaba računalnikov in strojev na delovnih mestih v Evropi

Raziskava EWCS (European Working Conditions Survey) se je leta 2005 dotaknila evropskega zaposlovanja, tehnologije ter delovnih pogojev. Raziskava je obravnavala 4 področja tehnologije na delovnem mestu: stroji, računalniki, stroji in računalniki ter področje brez tehnologije.

Zaradi konstantnih sprememb v tehnologiji se spreminja narava dela, spreminjajo pa se tudi zahteve po usposobljenosti delavcev. Izsledki so pokazali, ne tehnologija sama, vendar pa delovni pogoji, povezani s tehnologijo, vplivajo na povečana tveganja, ki se dotikajo zdravja in dobrobiti delavca. Uporabniki strojev, ki predstavljajo skoraj četrtino evropskih delavcev, so bolj nagnjeni k poškodbam, obenem pa poročajo o nizkem zadovoljstvu z delom.

 

Slika 1: delovno mesto, ki zahteva upravljanje s strojem (Vir: Google)

Delavci, ki delajo z računalnikom, poročajo o boljših delovnih pogojih in višjem zadovoljstvu z delom. V vseh starostnih skupinah ženske poročajo o bolj obsežni uporabi računalnikov kot moški. Stroji se pogosteje uporabljajo v agrokulturi, industriji, gradbeništvu, ter med delavci z nižjimi izobrazbenimi kvalifikacijami. Računalniki se pogosteje uporabljajo med bolj izobraženimi delavci ter v finančnem sektorju, nepremičninah, javni upravi, itd. Prav tako so stroji bolj značilni za države vzhodne in južne Evrope, računalniške tehnologije pa za skandinavske države in države kontinentalne Evrope.

Trendi kažejo na dvig obsega dela z računalniki in upad dela brez tehnologije in s stroji.

Poročilo >> (pdf, 52 Kb, en)

Vir: Europa.eu, 2008

Vir Europa.eu
Datum 03.02.2009