RIS poročila

Naslov Nevarnosti, aktivnosti in spretnosti na internetu
Kazalo

 1.   PODROBNA ANALIZA

1.1. Uporaba interneta za določene namene

1.2.Nevarnosti na internetu

1.3.Spretnosti pri uporabi interneta

1.4.Uporabnost različnih načinov učenja za delo z računalnikom

2.    PRILOGE

2.1.  Metodologija

2.1.1.  Priprava vzorca in zbiranje podatkov

2.1.2.  Merski inštrument24

2.2.     Opis vzorca

3.     REFERENCE

KAZALO TABEL

KAZALO SLIK