Naslov Special Eurobarometer št. 298: Raziskava o čezmejnih nakupih

Eurobarometer je napravil raziskavo o čezmejnih nakupih med prebivalci Evropske Unije. Gre za raziskavo, ki je bila izvedena že v letu 2006.

Glavna ugotovitev raziskave je, da je 25 % Evropejcev v zadnjem letu napravilo čezmejni nakup. To je 1 odstotno točko manj kot v podobni raziskavi leta 2006. Padec tovrstnih nakupov je med drugim tudi posledica pridružitve novih članic EU, ki so ta delež precej znižala. Večji delež tovrstnih nakupov je zaznati pri osebah, ki imajo dostop do interneta, čeprav je delež čezmejnih nakupov prek interneta v primerjavi z ostalimi možnostmi (nakup ob potovanju v tujini...) razmeroma majhen.

 

 

Največ tovrstnih nakupov je v skandinavskih državah (med 56 in 68 %), največji skok glede na preteklo raziskavo pa so zabeležile Estonija, Ciper in Malta. Največji zaton čezmejnega nakupovanja sta zabeležili Nemčija in Belgija. Povprečen znesek, ki ga zapravijo prebivalci Evropske unije je skoraj 800 evrov.

Vir: Poročilo: Eurobarometer, oktober 2008 >>

Vir Eurobarometer
Datum 12.03.2009