Naslov Elektronski nadzor zaposlenih: sociološko-pravni vidik
Avtor Aleksandra Doroteja Rettinger
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Dana Mesner Andolšek, somentorica asist. dr. Barbara Rajgelj
Datum vnosa 18.03.2009, 12:51
Povzetek

Z napredkom tehnologije se razvijajo tudi nove oblike elektronskega nadzora zaposlenih. V diplomi je avtorica obdelala dva vidika elektronskega nadzora zaposlenih: sociološkega in pravnega. Sociološko-filozofske teorije o Panoptikonu, o 'popolnem mestu' in o Velikem bratu imajo skupno rdečo nit: možnost nadzora ljudi s pomočjo arhitekture in dane tehnike. Ustava in zakoni ter podzakonski akti skušajo zavarovati pravico posameznika do zasebnosti in intime na delovnem mestu. Kako pa je z nadzorom zaposlenih v praksi? Pri pregledu pravne in dejanske ureditve pri nas in v svetu je avtorica opisala najpogostejše oblike elektronskega nadzora zaposlenih, nato pa za dokaz  o (ne)delovanju zakonskih omejitev še obiskala dve organizaciji. Dejstvo je, da je elektronski nadzor zaposlenih od podjetja do podjetja različen; prilagojen je dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Očitno je, da kljub zakonskim omejitvam še vedno prihaja do kršitev in bo verjetno prihajalo tudi v bodoče. Človekova narava (delodajalčeva in delavčeva)  je namreč taka, da išče bližnjice in skuša prelisičiti dane omejitve pri veljavnem pravnem sistemu.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

elektronski nadzor, nadzor zaposlenih, pravice delavca na delovnem mestu, Panoptikon

Leto izida - publikacije2008