Naslov SITES 2006 (Second International Information Technology in Education Study)

SITES (Second International Information Technology in Education Study) 2006 je mednarodna primerjalna študija, ki je bila izvedena v 18 državah oziroma izobraževalnih sistemih, v raziskavi je sodelovala tudi Slovenija. Projekt  je bil zasnovan kot raziskava med šolami in učitelji matematike ter naravoslovja v osmem razredu. Namen projekta je bil raziskati  pedagoške prakse in kako je IKT implementiran v te pedagoške pristope v različnih državah in izobraževalnih sistemih. Eden od poudarkov študije SITES 2006 je bil na razumevanju vpliva IKT na razvoj šolskega kurikula in raziskati ali se je pedagoška praksa zaradi uporabe IKT kaj spremenila. V študiji novo paradigmo razumemo kot izobraževalne cilje, ki omogočajo učencem razvoj sposobnosti za samo-učenje (self-learning), reševanje problemov, iskanje informacij in analizo, razvijanje kritičnega mišljenja in sposobnost komuniciranja, sodelovanja in učenja s pomočjo interneta.

Vir: Sites 2006, 23.3.2009.

Vir Sites
Datum 12.03.2009