Naslov Inkluzivna inovacija za rast in kohezijo: vpliv e-vključenosti

Europa.eu predstavlja študijo, katera predstavlja pomemben napredek k dokazom o vplivu na merjenje in oblikovanje politik o e-vključenosti.

Študija, poleg družbenih in ekonomskih vplivov na e-vključenost, analizira tudi glavne vzroke procesa digitalne vključenosti ali izključenosti in iz tega izpelje pomembne implikacije za zakonoodajo.

Da bi dosegli vpliv in bi se digitalni razkorak zmanjšal, ni potreben samo dostop do IKT, temveč tudi prilagoditev le teh.

Dostop do spleta se je povečal, vendar se digitalna vključenost še vedno ne dogaja tako hitro kot so predvidevali nekateri optimistični pogledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo >>

 

Vir:Inclusive Innovation for Growth and Cohesion: Modelling and demonstrating the impact of eInclusion, Europa.eu, 29.3.2009.

 

 

Vir Europa.eu
Datum 03.04.2009