Naslov Cenejše mobilno gostovanje v EU

Novi evropski predpisi bodo s 1. julijem 2009 v vseh članicah prinesli nižje cene SMS sporočil, podatkovnih storitev in klicev med gostovanjem, je na svojem portalu zapisala Evropska unija. Pričakovano je, da bodo evropski potrošniki za uporabo mobilnega telefona v tujini v EU plačali do 60 % manj.

Sedanja povprečna cena SMS sporočila med gostovanjem je 0,28 evra, s 1. julijem pa bo znašala 0,11 evra. Veleprodajna zgornja meja za preneseni MB podatkov bo 1. julija letos znašala 1 evro (trenutno povprečje je 1,68 evra). Omenjena veleprodajna meja se bo leta 2010 znižala na 0,80 evra, v letu 2011 pa na 0,50 evra. Minuta opravljenih klicev v tujih omrežjih trenutno znaša 0,46 evra, prejetih pa 0,22 evra. S 1. julijem 2009 bo cena opravljenih klicev 0,43 evra, prejetih pa 0,19 evra. Do julija 2011 bo minuta opravljenih klicev stala 0,35 evra, prejetih pa 0,11 evra. Omenjene cene ne vključujejo DDV.

Ocene kažejo, da potrošniki v primerjavi z dejanskim trajanjem klicev plačujejo približno petino preveč. Novi predpisi bodo zato uvedli načelo zaračunavanja na sekundo po prvih 30 sekundah za opravljene klice med gostovanjem in po prvi sekundi za prejete klice med gostovanjem. EU želi potrošnike zaščititi pred visokimi računi, zato bodo le-ti lahko prekinili storitev, ko bo znesek na njihovem računu dosegel 50 evra (možno bo izbrati tudi višjo omejitev). Poleg tega bodo operaterji morali do marca 2010 izvesti določene ukrepe za dosego večje preglednosti.

Več o trenutnih tarifah gostovanja si lahko za vsako državo članico posebej preberete na spletni strani EU o gostovanju. Novi predpisi bodo veljali do poletja 2012. Evropska komisija bo do poletja 2010 Evropskemu parlamentu posredovala poročilo o delovanju novih pravil, do konca junija 2011 pa bo imela možnost predlagati nadaljnje predpise.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Europa.eu, 22.4.2009

Vir slike: Esato

Vir Europa.eu
Datum 29.05.2009