Naslov EU se obetajo mobilne satelitske storitve

Evropska komisija je v namene zagotavljanja mobilnih satelitskih storitev na področju Unije, predvsem na ruralnih in redko naseljenih območjih, izbrala ponudnika Inmarsat Ventures Limited in Solaris Mobile Limited, piše portal EU.

Ponudnika bosta milijonom posameznikom posredovala storitve kot so širokopasovni dostop, mobilna televizija, klici v sili ter komunikacije v primeru naravnih nesreč. Sprejemne naprave bodo v primerjavi s tradicionalnimi satelitskimi sistemi manjše in bodo primerne za vgradnjo v vozila.

Mobilni satelitski sistemi bodo težko dostopnim področjem omogočili nove storitve, kar bo pozitivno vplivalo na krajevna gospodarstva in pripomoglo k zmanjševanju digitalnega razkoraka.

Evropska vesoljska industrija na trgu satelitskih sistemov sicer predstavlja približno 40 % delež, vendar pa je na področju mobilnih satelitskih storitev še veliko možnosti za izboljšanje. Medtem ko japonski in korejski porabniki na mobilnih telefonih lahko spremljajo širok nabor TV in radijskih programov, pa Evropa te možnosti še ne ponuja.

Izbrana ponudnika sta prva, ki bosta pokrivala celotno področje EU in bosta neodvisna od krajevnih zakonodaj. Države članice morajo ponudnikoma omogočiti uporabo zahtevanega frekvenčnega območja in jima dodeliti 18-letno pravico delovanja satelitskega sistema, ponudnika pa morata le-tega zgraditi v dveh letih.

Podjetji bosta ob začetku delovanja mobilnih satelitskih storitev morali zagotoviti vsaj 60 % pokritost območja EU, v roku sedmih let od pričetka delovanja pa bodo morale biti pokrite vse države članice.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 14.5.2009

Vir slike: Wired

Vir Europa.eu
Datum 27.07.2009