Naslov Evropska komisija poudarja pomen učinkovitega nadzora tarif zaključevanja klicev

Apek je analiziral tarife zaključevanja klicev mobilnih operaterjev, piše portal Evropske unije. Vsi štirje operaterji - Mobitel, Simobil, Tušmobil in T2 - bodo morali drugim operaterjem zagotavljati transparenten in nediskriminatoren dostop do njihovih storitev.

Apekov predlog predvideva začetno tarifo zaključevanja klicev v višini 0,0523 evra za dva največja operaterja in 0,0785 evra za dva manjša operaterja. Do 1. januarja 2013 bi tarife za vse operaterje znašale 0,0324 evra.

Mobitel lastne stroške zaključevanja klicev ocenjuje na približno 0,03 evra na minuto. Evropska komisija je zato pozvala Apek, naj ponovno premisli o začetnih predpisanih tarifah. Po mnenju Komisije bi lahko predlog največjemu operaterju omogočal nepošteno prednost pred manjšimi konkurenti s tem, da le-temu dovoljuje zaračunavanje, ki je večje od ocenjenih stroškov.

Do zaključevanja klicev pride, ko operater vhodni klic poveže z naročnikom, ki se nahaja v njegovem omrežju. Cene zaključevanja klicev pri mobilnih operaterjih so tarife, ki jih mora operater klicatelja plačati operaterju, ki prejema klic.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 14.8.2009

Vir slike: Payday Loans Reviews

Vir Europa.eu
Datum 27.10.2009