Naslov Internet prihodnosti v Evropski uniji

Evropska unija je pred kratkim izrazila svoj pogled na razvoj svetovnega spleta. Njen glavni cilj je povečati hitrost ter dostopnost interneta. Posebno pozornost in finančna sredstva bo EU namenila tudi zmanjšanju emisij, ki nastanejo zaradi čedalje večjega prenosa podatkov.

Internet prihodnosti bo povezal fizične objekte, kot so avtomobili ali mobilne naprave, z infrastrukturami (npr. s sistemi za upravljanje prometa), pri čemer bo ogromne količine podatkov mogoče uporabiti v realnem času za izboljšanje poslovnih procesov in učinkovitosti infrastruktur.

Evropska komisija je predstavila vseevropsko inovacijsko strategijo za internet, ki bo povezala vlade in različne industrijske sektorje po vsej Evropi. Cilj strategije je izboljšati infrastrukture, ki so ključnega pomena za naše gospodarstvo in družbo, da bodo pri opravljanju vsakodnevnih nalog lahko obdelale ogromne količine podatkov. Prenos podatkov prek interneta se vsako leto poveča že za 60 %. Ker je internet povezan z milijardami senzorjev in spletnih mobilnih naprav, da lahko zagotavlja vedno bolj kompleksne informacije, morajo biti te infrastrukture dovolj „pametne“, da lahko v realnem času obdelajo tako velike količine podatkov. Z internetno tehnologijo, kot so senzorji, pametne oznake in nekega dne tudi satelitski navigacijski sistem Galileo, bi lahko prometne zastoje, ki Evropo vsako leto stanejo 135 milijard evrov, zmanjšali za 20 %, emisije pa za dodatnih 15 %

Komisija bo za dosego tega cilja vzpostavila partnerstvo med javnimi organi in vodilnimi akterji na področju IKT. V ta namen bo v obdobju 2011-2013 predvidenih 300 milijonov evrov; na voljo bodo za projekte. Za razvoj temeljne internetne tehnologije pa je že zdaj na voljo 200 milijonov evrov podpore.

Vir slike: ask-leo.com

Vir: Europa.eu, 25.10.2009.

Poročilo (pdf) >>

Vir Europa.eu
Datum 31.12.2009