Naslov Primerjalna analiza tradicionalnega in internetnega oglaševanja na primeru podjetij Merkur in OBI
Avtor Kristina Slemenšek
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Borut Marko Lah
Datum vnosa 28.01.2010, 21:13
Povzetek

Glavne oblike tradicionalnega oglaševanja so: televizijsko, radijsko in časopisno oglaševanje ter oglaševanje v revijah in na plakatih. V Sloveniji je lani največji delež oglaševalskega kolača pripadal televiziji (55 %). A tradicionalno oglaševanje počasi izgublja bitko z oglaševanjem na internetu, pri katerem imata največji delež oglaševanja iskalni marketing in pasice. Internet je trenutno najhitreje rastoča oblika oglaševanja v Sloveniji in po svetu, zato bodo podjetja morala več časa in denarja nameniti tovrstnemu oglaševanju. Ena izmed prednosti tradicionalnih oblik oglaševanja je v dosegu širokega kroga potrošnikov, internetno oglaševanje pa je uspešno predvsem zato, ker omogoča dvosmerno komunikacijo in nudi ogromno število informacij. Pravilna kombinacija obeh dveh je ključ do uspeha podjetja. Pri študiji primera sem se ukvarjala z načini oglaševanja podjetij Merkur in OBI ter ugotovila, da se Merkur kljub temu, da ima spletno trgovino, poslužuje predvsem tradicionalnih oblik oglaševanja, kjer je največji delež oglaševalskega proračuna namenjen televiziji. Tudi OBI večinoma oglašuje v tradicionalnih medijih (največ na radiu in plakatih). Obema podjetjema je skupno, da za oglaševanje na internetu namenjata le do 5 odstotkov oglaševalskega proračuna.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

tradicionalno oglaševanje, internetno oglaševanje, Merkur, OBI

Leto izida - publikacije2009