Naslov Digitalna filmska revolucija: kako je internet za vselej spremenil filmsko produkcijo in distribucijo
Avtor Aleš Blatnik
Leto 2009
Vir

COBISS

Datum vnosa 18.04.2010, 02:35
Povzetek

Kot slovenski izvirni prispevek k digitalizaciji filma in teoriji dolgega repa je Aleš Blatnik, filmofil in spletni podjetnik, dodal svoja razmišljanja, ki jih je strnil v pričujoči knjigi. Bralcu ponudi bliskovit pregled filmske zgodovine skozi optiko poslovnih modelov in filmskih tehnologij, vse od začetkov pa do današnjih digitalnih časov. Na razumljiv in zgoščen način predstavi ključne koncepte, povezane s filmskim področjem v dobi interneta, od spletne filmske baze IMDB, fenomena piratstva do principa internetne izmenjave datotek, ob tem pa vse skupaj podkrepi s kritično refleksijo in razmišljanjem o novih priložnostih, ki jih omenjeni pojavi ponujajo.

Podrobnosti

 

ISBN 978-961-6803-02-1 (UMco)

778.5:004

COBISS.SI-ID 248122112

Ključne besede

digitalna kinematografija, film, digitalna tehnika, internet

Leto izida - publikacije2009