Naslov Digitalna agenda: Posvetovanje o nevtralnosti omrežja

Ponudniki storitev, potrošniki in raziskovalci lahko do 30. septembra 2010 sodelujejo v posvetovanju o nevtralnosti omrežja, ki poteka v okviru Evropske komisije.

Pri tem gre za vprašanja, kot je denimo to, ali bi bilo treba ponudnikom internetnih storitev dovoliti določene prakse pri upravljanju prometa, kot je dajanje prednosti eni vrsti internetnega prometa pred drugo, in ali lahko takšne prakse povzročijo težave in so nepoštene do uporabnikov.

Čeprav pojem nevtralnost omrežja še ni natančno opredeljen, na splošno velja, da gre pri tem za idejo, da je treba vse podatke na internetu obravnavati enako ne glede na vir ali cilj. To na splošno pomeni, da bi morali imeti internetni uporabniki dostop do vsebine ali aplikacije po svoji izbiri.

Komisija želi izvedeti več o morebitnih težavah, povezanih z določenimi oblikami upravljanja prometa, in o tem, ali so nova telekomunikacijska pravila primerna za reševanje teh težav, o tehničnih in gospodarskih vidikih, kakovosti storitev in morebitnem negativnem vplivu na omrežne svoboščine.

Komisija bo analizirala odzive v okviru posvetovanja in mnenja, podana na drugih forumih. Nato bo pred koncem leta 2010 pripravila sporočilo o nevtralnosti omrežja, v katerem bo razložila, ali so po njenem mnenju potrebne dodatne pobude ali napotki.

Vir: Europa.eu, 30.6.2010

Vir slike: libforall.org

Vir Europa.eu
Datum 16.08.2010