Naslov Informacijska zasebnost na internetu in v E-upravi
Avtor Mojca Berce
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Jaroslav Berce; somentor: asist.dr. Matej Kovačič
Datum vnosa 28.10.2010, 12:58
Povzetek

Informacijsko zasebnost varuje zakon o varovanju osebnih podatkov in je ena izmed najbolj pomembnih človekovih pravic. Informacijske zasebnosti pa ne moremo pravilno definirati, če ne poznamo definicije osebnega podatka. Torej, informacijska zasebnost temelji na naših osebnih podatkih. Živimo v času, ko se tehnologija spreminja, nas nadzoruje in s tem postaja varovanje informacijske zasebnosti čedalje bolj pomembno za posameznike, organizacije ter za nove generacije. S pojavom interneta in razvojem spletnih strani se obseg informacijske zasebnosti zmanjšuje. Na internetu dobimo veliko podatkov na različnih spletnih straneh. Imamo več vrst spletnih strani in mene je predvsem zanimala spletna stran javne uprave z imenom E-uprava. Vendar se informacijska zasebnost ne odraža samo v E-upravi, vendar tudi v zdravstvu, prometu. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati samostojne raziskave med uporabniki glede varovanja informacijske zasebnosti in uporabe E-uprave, povzet pa je tudi intervju z informacijsko pooblaščenko. Na podlagi analiz rezultatov so bile potrjene hipoteze in teza. Iz tega sledi zaključek, da je informacijska zasebnost pomembna človekova pravica.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Informacijska zasebnost, E-uprava, uporabniki, varovanje osebnih podatkov, informacijska tehnologija.

Leto izida - publikacije2009