Naslov Dejavniki recipročnosti v spletnih skupnostih
Avtor Lena Hofman
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 30.10.2010, 19:14
Povzetek

Z vedno pogostejšo uporabo interneta v vsakdanjem življenju se družbeni odnosi prenašajo iz fizičnih v spletne skupnosti. Novi odnosi ustvarjajo kompleksne tvorbe, kot je spletni socialni kapital. Ob tem so medsebojna recipročna dejanja pomoči in podpore razumljena kot njegov najpomembnejši del. Ta dejanja skupaj z drugimi dejavniki omogočajo sam obstoj in delovanje spletnih skupnosti. V pričujoči nalogi predstavim vlogo prostorov spletnega komuniciranja − spletnih forumov − pri ustvarjanju socialnega kapitala in recipročnosti. Osredotočim se na dva ključna dejavnika pri delovanju recipročnosti: identifikacijo posameznika s skupnostjo ter diverziteto v skupnosti. V raziskovalnem delu z multivariatno analizo odgovorov, pridobljenih s spletno anketo med uporabniki spletnih forumov, ugotovim, da je občutek kolektivnosti tisti, ki najbolj vzpodbuja recipročno delovanje. Konec odpira vprašanje socialnega kapitala kot orodja za uspešno družbeno aktivnost. Glavni namen naloge je prikazati virtualno okolje kot prostor, ki omogoča ustvarjanje in ohranjanje socialnega kapitala ter izpostaviti najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na recipročno delovanje v spletnih forumih.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

socialni kapital, spletne skupnosti, recipročnost, identifikacija, diverziteta

Leto izida - publikacije2009