Naslov Kibernetska mimikrija spletnih strani
Avtor Borut Poljšak
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič; Somentor: izr. prof. dr. Marjan Smrke
Datum vnosa 30.10.2010, 19:22
Povzetek

Kibernetski prostor je prostor poln svobode in s tem tudi prevar in poneverb spletnih strani. Diplomska naloga obravnava kibernetsko mimikrijo, ki se pojavlja na svetovnem spletu. Kibernetska mimikrija je pojav, ki temelji na posnemanju kredibilnih spletnih strani. Najbolj pogost znak kibernetsko mimikretične strani je ponarejanje drugih spletnih strani, ki so širše prepoznavne po svoji obliki in vsebini. V diplomski nalogi poskušam prikazati, kako odkriti kibernetsko mimikrijo na spletnih straneh, ki jih obiskujemo. V nalogi so obravnavani določeni primeri pojavnih oblik mimikrije, ki se pojavljajo na spletu. Prikazan je tudi sam potek evalvacij spletnih strani, ki temelji na strokovni shemi za lažje odkrivanje mimikretičnih spletnih strani. Tako je glavni namen naloge predstavitev in ovrednotenje kriterijev, po katerih je moč zaznati in oceniti mimikretičnost spletne strani.

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, iz katerega v drugem delu izpeljujem empirični del, ki je tehnično-evalvacijske narave. Celoten empirični del se nanaša na evalvacijo spletnih strani ter s tem na ugotavljanje kibernetske mimikrije. Ugotavlja se, da je kibernetska mimikrija spletnih strani resen problem na internetu in da je področje (do zdaj) premalo raziskano.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Kibernetska mimikrija, prevare, izmišljene strani, ponarejene strani, samoocena spletne strani.

Leto izida - publikacije2009