Naslov Spletni nastop kot bistven del komuniciranja ob uvedbi blagovne znamke
Avtor Mojca Kure
Leto 2010
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Dejan Verčič
Datum vnosa 08.01.2011, 01:11
Povzetek

Osnovna značilnost sodobnih trgov je prezasičenost s ponudbo, zato je lansiranje novega izdelka še posebej tvegano početje. Zasičenosti s ponudbo se pridružuje še spremenjen sodobni potrošnik, ki nič več pasivno ne čaka na trženjske prijeme in dejanja oglaševalcev, ampak je pri iskanju informacij aktiven, prav tako pa svoje mnenje zavzeto širi naprej. In mnenje širi po mnogo širši mreži kot je bilo to kdaj mogoče. Organizacija se mora osredotočati na vse deležnike in to ne togo in s suhoparnimi podatki o obstoju in proizvodnji, bistveno je, da pri komuniciranju najde lastno osebnost in svežino. Tako da komunikacija postane dodana vrednost, od katere imajo koristi vse vpletene strani. Sodobna komunikacija med podjetji in deležniki naj bi spet potekala 'ena na ena', tako kot je bilo to v prvih časih oglaševanja. V tem momentu postaja splet kot medij vse bolj pomemben. S svojimi značilnostmi zahteva drugačen pristop, saj enoznačno apliciranje zastarelih konceptov marketinga brez ponovnega razmisleka o odnosu s potrošniki ne bo in ne more uspeti. Podjetje, ki to logiko vzame kot osnovo svojega delovanja pa bo lahko preživelo in se razvijalo.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

spletni nastop, uvedba blagovne znamke, nov potrošnik

Leto izida - publikacije2010