Naslov Vpliv internega komuniciranja na zadovoljstvo
Avtor Lea Šalehar
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Dejan Verčič
Datum vnosa 27.11.2011, 16:21
Povzetek

Zaposleni danes veljajo za eno pomembnejših, če ne celo za najpomembnejšo javnost v organizaciji. Dobri odnosi z njimi so namreč bistveni, da organizacija uspešno deluje tudi navzven. K doseganju odličnih odnosov z internimi javnostmi pa pripomore predvsem obvladanje procesa internega komuniciranja. Pri internem komuniciranju gre za komuniciranje v vse smeri, v zadnjem času se še posebej spodbuja komuniciranje navzgor z namenom pridobivati povratne informacije od zaposlenih. Slednje so namreč ključne za delovanje organizacije ter igrajo pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb zaposlenih. Njihovo zadovoljstvo pa predstavlja enega ključnih problemov, s katerim se soočajo sodobne organizacije. Iz tega razloga sem se nanj v diplomskem delu osredotočila tudi sama. Predvsem me je zanimalo, kako lahko podjetje vpliva na to, da se zviša raven zadovoljstva zaposlenih. Namen moje raziskave je bil ugotoviti, ali interno komuniciranje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, in če, kako. Na primeru podjetja TPV d.d. sem ugotovila, da ima interno komuniciranje ključno vlogo pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih. Odlično zastavljeni programi motiviranja, nagrajevanja, opolnomočenja, grajenja zaupanja in pripadnosti zaposlenih namreč bistveno vplivajo na raven njihovega zadovoljstva.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

odnosi z zaposlenimi, interno komuniciranje, zadovoljstvo zaposlenih

Leto izida - publikacije2010