Naslov Problematika zasebnosti na spletnem socialnem omrežju Facebook
Avtor Eva Belčič
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 07.12.2011, 16:46
Povzetek

Spletno socialno omrežje z največjim številom uporabnikov, med katerimi prevladujejo mladi, je Facebook. Z uporabo Facebooka se pojavi vprašanje, na katerega sem poskusila odgovoriti v tej diplomski nalogi, in sicer kakšna je problematika zasebnosti na spletnem socialnem omrežju Facebook. Osredotočila sem se na tri imperative »biti viden« v omrežjih, in sicer na strukturo omrežja, narcisizem kot način delovanja ter nepoznavanje politik delovanja. Zasebnost je lahko omogočena ali onemogočena že v sami strukturi omrežja, ki uporabniku sugerira načine izražanja. Arhitektura Facebooka uporabniku omogoča objavljanje fotografij, posnetkov, komentarjev in ga s tem usmerja k izpostavljanju sebe in informacij o sebi. Prav tako Facebook spodbuja narcisizem skupaj s pritiskom sovrstnikov, ki so na tem spletnem socialnem omrežju prisotni. Znan je stavek »Če te ni na Facebooku, ne obstajaš.« In ko se posameznik pridruži »knjigi obrazov«, začne tekmovati s souporabniki za pozornost, ki včasih prestopi mejo zasebnosti. Nenazadnje pa na samo zasebnost vpliva tudi nepoznavanje politik delovanja, ki so nemalokrat za povprečnega uporabnika kar zapletene. Vsi uporabniki niso seznanjeni z možnostmi zavarovanja svojih podatkov oziroma ne vedo kakšne dovoljenja za uporabo osebnih podatkov ima Facebook.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

Spletno socialno omrežje Facebook, problematika zasebnosti, struktura omrežja, narcisizem, politika delovanja;

Leto izida - publikacije2010
PublikacijeVrsta publikacije