Naslov Globalni virtualni tim
Avtor Kaja Kosem
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela
Datum vnosa 09.12.2011, 19:09
Povzetek

Razvoj komunikacijske tehnologije in širjenje interneta sta pripeljala do novih možnih načinov in oblik dela, med katere spada tudi delo v virtualnem timu. Z razvojem tehnologije se brišejo meje prostora in časa, s čimer delo ni več pogojeno z lokacijo zaposlenih. Tako lahko organizacije izbirajo med ljudmi s celega sveta, da najdejo najbolj ustreznega za določeno opravilo. Izbrani zaposleni delo opravljajo znotraj globalnega virtualnega tima, med seboj pa sodelujejo z uporabo komunikacijske tehnologije. Pri tem obstajajo in nastajajo številni problemi, med katere spadata predvem dostopnost te tehnologije in pa seznanjanje z njo, prav tako pa se globalno sodelovanje ljudi srečuje z multikulturalnostjo in drugačnim vzpostavljanjem zaupanja kot v tradicionalnih timih. Vseeno pa lahko s pregledovanjem tekstov avtorjev, ki to obliko dela preučujejo, opazimo, da le-ta postaja vse bolj pogosta in zaželena. V diplomski nalogi bom predstavila tako prednosti kot omejitve gobalnih virtualnih timov preko ključnih lastnosti, med katerima omenjam predvsem komunikacijsko tehnologijo ter kulturo in zaupanje. Izbrano teorijo bom podkrepila z opravljenim intervjujem zaposlenega v globalnem virtualnem timu, na podlagi česar bom skušala prikazati realno sliko dela v takšnem timu.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

virtualni tim, globalno sodelovanje, komunikacijska tehnologija, kultura, zaupanje.

Leto izida - publikacije2010