Naslov APEK: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2012

Trend rasti IP priključkov se je v prvem četrtletju 2012 nadaljeval. Največji delež odhodnih klicev, MMS in SMS sporočil ima družba Si.mobil d.d. Prav tako se je povečalo število IP televizijskih priključkov in fiksni širokopasovni dostop do internet, zmanjšalo pa se je število aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalca, poroča APEK.

V prvem četrtletju 2012 se je delež priključkov klasičnih telefonov zmanjšal za 1,7%. Delež IP telefonov je v prvem četrtletju znašal 48,3%. 12 aktivnih operaterjev, ki na trgu ponujajo storitev IP telefonije, je v opazovanem obdobju zabeležilo skupaj 379.627 IP telefonskih priključkov. Od tega je 339.092 rezidenčnih priključkov in 40.535 poslovnih priključkov.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2011 se je število rezidenčnih priključkov konec prvega četrtletja 2012 povečalo za 2,3%, medtem ko se je število poslovnih priključkov povečalo za 3,2%.

 

Trg storitev IP telefonije

Kljub temu, da ima družba Telekom Slovenije d.d. še vedno najvišji tržni delež po številu priključkov med operaterji, ki ponujajo storitve IP telefonije (39% v 1. četrtletju 2012), se je ta v primerjavi s predhodnim četrtletjem zmanjšal za 0,4 odstotne točke.

Ravno nasprotno pa je svoj tržni delež za 0,6 odstotne točke povečala družba Telemach d.o.o. ter konec opazovanega obdobja zaključila z 22,8% tržnim deležem. Obema družbama sledi (s 17,1% deležem) družba T-2 d.o.o. 

 

Trg mobilne telefonije

Stopnja penetracije aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo je v primerjavi z minulim četrtletjem zabeležila minimalni padec, in sicer 0,1 odstotne točke. Konec opazovanega obdobja je dosegla 105,4%.

 

Širokopasovni dostop do interneta

Penetracija širokopasovnih priključkov glede na gospodinjstva in prebivalstvo tudi v letu 2012 narašča. Penetracija glede na gospodinjstva se je v primerjavi s četrtim četrtletjem 2011 povečala za 0,8 odstotne točke (v primerjavi s koncem leta 2010 pa za 2,7 odstotne točke), medtem ko se je penetracija glede na prebivalstvo povečala za 0,3 odstotne točke (v primerjavi s koncem leta 2010 pa za 1,1 odstotne točke).

Televizija

Gledano od začetka leta 2011 je ves čas prisoten trend naraščanja deleža priključkov IP televizije, medtem ko je trend deleža priključkov kabelske televizije še naprej v upadanju. Ne glede na to se v okviru celotnega deleža kabelske televizije povečuje delež digitalne televizije. V opazovanem obdobju znaša njen delež 33,6% kar je za 1,5 odstotne točke več v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Pogled na podatke kaže, da se je tržni delež IP televizije v primerjavi z minulim četrtletjem povečal za 0,4 odstotne točke in dosegel vrednost 43,2%. Konec opazovanega obdobja je delež analogne kabelske televizije v okviru skupnega tržnega deleža kabelske televizije padel za 2,6 odstotne točki. Povečanje tržnega deleža je zabeležila MMDS tehnologija za 0,7 odstotne točke, medtem ko je tržni delež satelitske televizije ostal nespremenjen (4,8%).

 

Konvergenca storitev

Tudi v zadnjem četrtletju 2010 se je število priključkov samostojnega širokopasovnega dostopa v primerjavi s predhodnim četrtletjem zmanjšalo, in sicer za 6,6%. Prav tako se je zmanjšal tržni delež števila priključkov paketa dvojček, ki je v opazovanem obdobju manjši za 1,5%. Daleč pred ostalimi, je še vedno paket trojček, kateremu se je število naročnikov povečalo za 3,7%.

V opazovanem obdobju beleži porast tržnega deleža za 27% tudi paket četverček. K temu je pripomogla tudi razširitve konvergenčne ponudbe družbe Amis d.o.o. na četverček.

Poročilo (pdf, sl)>>

Vir: Apek.si, 2012

Vir slike: viva.com

Vir APEK
Datum 19.12.2012