Naslov Letno poročilo o strategiji i2010
Leto 2007
Datum vnosa 31.03.2007
Povzetek

Strategija i2010 operira s hitro spreminjajočim se okoljem in zato potrebuje stalno prilagajanje in piljenje. Novo letno poročilo presoja dosedanji napredek Komisije in držav članic pri izvajanju strategije i2010. Poročilo je tudi predpriprava na podrobnejšo presojo strategije v letu 2008.

Skupna ocena za napredek v letu 2006 je pozitivna. Glavni kazalci se premikajo v pravi smeri. IKT ostaja glavno gonilo rasti in napredka. Poročilo opredeljuje izzive, s katerimi se srečujejo oblikovalci politik in izpostavlja ključne politične izzive za prihodnost, ki jih bo treba preučiti med ponovno oceno strategije i2010 kasneje v letu 2007.

Podrobnosti