Naslov Eurostat 2003: Mobilna in stacionarna telefonija

Mobilna telefonija je doživela veliko rast od leta 1995. V obdobju od 1995 do 2003 se je število priključkov (naročniki in uporabniki predplačniškega sistema) na mobilno telefonijo na območju EU25 v povprečju povečalo za 42 % vsako leto. Leta 1995 je bilo 22 milijonov uporabnikov (5 na 100 prebivalcev), leta 2003 pa že 364 milijonov (80 na 100 prebivalcev).Zaradi konkurence mobilne telefonije in širokopasovnih povezav, se je število (stacionarnih) telefonskih linij v EU25 malenkost zmanjšalo v obdobju od leta 2001 do 2003. Tako je bilo leta 2003 229 milijonov linij, leta 2001 pa 230 milijonov linij. Od leta 1995 do leta 2001 se je število linij povečalo za 33 milijonov.

Največja razširjenost mobilne telefonije v letu 2003 je bila v Luksemburgu (120 na 100 prebivalcev), na Švedskem (98), Italiji (96) in na Češkem (95). V rezultate je zajeta tudi predplačniška mobilna telefonija. Upoštevati je potrebno, da ima lahko ena oseba v uporabi več mobilnih telefonov oz. več priključkov. Najmanjše število priključkov mobilne telefonije v letu 2003 je bilo na Poljskem (46 na 100 prebivalcev), v Latviji (52) in Litvi (62)

Glede na leto 2002 se je v EU25 število priključkov mobilne telefonije v letu 2003 povečala za 8,6 %. Rast je bila zabeležena v vseh državah in se je raztezala od 5 % (Malta, Finska, Avstrija in Italija) do 30 % (Latvija, Ciper in Litva). V prihodnje je pričakovati upočasnitev rasti v tistih državah članicah, ki imajo najvišjo gostoto razširjenosti.

Na področju stacionarne telefonije je bilo leta 2003 v EU25 v povprečju 50 telefonskih linij na 100 prebivalcev. Med posameznimi državami so velike razlike. Najmanjše število telefonskih linij na 100 prebivalcev je bilo zabeleženo v Litvi (24), na Slovaškem (24) in Latviji (28), največ pa na Danskem (68), v Nemčiji (66), Cipru (62) in na Nizozemskem (62). Število linij je v letu 2003 glede na 2002 upadlo za 0,3 %. Največji padec so zabeležile Litva (11 %), Slovaška (7,7 %) in Latvija (6,8)

Preglednica št.1: Mobilna in stacionarna telefonija v letu 2003 (Vir: Eurostat)

Mobilna telefonija

Stacionarna telefonija

Država

št. priključkov na 100 preb. 2003

% spremembe 2003/2002

št. priključkov na 100 preb. 2003

% spremembe 2003/2002

EU25

79,9

8,6

50,3

-0,3

Belgija

84,1

7,1

49

-0,9

Češka

95,2

12,8

35,5

-1,3

Danska

88,6

6,5

67,1

-2,4

Nemčija

78,5

9,6

65,8

1,1

Estonija

77,4

19

34,2

-2,7

Grčija

84,9*

17**

47,2

-3,9

Španija

89,6

11

42,7

0,7

Francija

69,9

8

56,9

-0,6

Irska

85,8

13,3

49,3

-1

Italija

96,4

5,5

45,9

-2

Ciper

77,2

32

62,4

4,5

Latvija

52,3

33

28

-6,8

Litva

62,2

31,9

23,9

-11

Luksemburg

120,2

14

54,7

-1

Madžarska

78,3

15,4

35,6

-1,6

Malta

73

4,7

53,4

1,2

Nizozemska

77,2

24,3

61,8

0

Avstrija

87,9

5,3

39,2

-0,9

Poljska

45,5

25,2

32,2

3,6

Portugalska

89,9

9,7

40,3

-3,7

Slovenija

94,4

22,4

40,8

2,9

Slovaška

68,4

25,8

24,1

-7,7

Finska

91,2

5,1

49,3

-5,8

Švedska

98,4

10,7

60,9

-2,2

Velika Britanija

84,4*

11,1**

52*

-2,3**

* 2002

** 2002/2001

Vir: Eurostat,PDF

Vir Europa.eu
Datum 10.02.2005