Naslov Obiskanost spletnih strani 2005

V telefonski raziskavi junija 2005 so mesečni PC uporabniki interneta ocenjevali tudi obiskanost 26 spletnih strani. Najbolj obiskani spletni strani sta Najdi.si s 73% mesečnim dosegom, kar pomeni (pri oceni 790.000 uporanbikov) okoli 575.000 oseb, in Google s 70% mesečnim dosegom (550.000 oseb). Sledita 24ur.com in Yahoo. Visoko se uvrščata tudi Siol.net in Microsoft, kjer smo združili obiskanost spletnih strani MSN.com, Hotmail.com in Microsoft.com. Če upoštevamo še WAP strani, se med prvih deset strani  uvršča tudi Mobitelov Planet (skupaj spletni in/ali mobilni portal).

Okoli 20% mesečni doseg ima še skupina šestih spletnih strani.  Ostale strani verjetno ne dosegajo 20% mesečnega dosega. 

Štirje on-line dnevniki imajo še naprej razmeroma skromen mesečni doseg, v grobem okoli 10%-15%; zarisuje pa se stabilen vrstni red.

Med spletnimi storitvami na mobilnem telefonu izstopata uporaba WAP portala Planet in uporaba elektronske pošte, pa tudi Vodafone Live.Obiskovanje drugi WAP strani pa je presenetljivo skromno. Mesečno pa o uporabi vsaj ene od navedenih mobilnih internet storitev poroča že precej več kot 200.000  oseb. 

Primerjava obiskanosti spletnih strani med raziskavama RIS in MOSS kaže konsistentnost, predvsem pri najbolj obiskanih spletnih straneh. Objstaja tudi nekaj razlik, ki jih je mogoče pojasniti z metodoškimi razlikami v pristopu.

Analizirana je tudi obiskanost iz terenske ankete v juniju 2005 (n=1.350) , ki pa kaže nekoliko drugačna razmerja najbolj obiskanih strani. Poleg tega pa so  respondenti v tej raziskavi odgovarjali tudi na odprta vprašanja o najljubši, najbolj obiskani in privzeti strani kot tudi o strani, ki bi jo obiskali kot prvo, če bi se zgodil kak nadvse pomemben dogodek. Izkaže se, da tudi na teh mestih prevladujejo Najdi, Google in 24ur.com.

Povezave:

Vir RIS.org
Datum 29.10.2005