Naslov Eurostat 2004: e-uprava
Eurostat je objavil dopolnjene podatke o uporabi e-uprave, ki jih je pridobil z raziskavo v začetku leta 2004. V EU je 45 % uporabnikov interneta v starosti od 16 do 74 let pridobivalo informacije od javne uprave preko interneta in 51 % podjetij, ki imajo internetni dostop.

Največ uporabnikov interneta (internet uporabljali v zadnjih treh mesecih), ki so dostopali do spletnih strani e-uprave, da bi pridobili informacije, so zabeležile Finska (62 %), Danska (55 %), Španija in Madžarska (54 %) in Nemčija (51 %). Preko spleta je največ uporabnikov pridobilo obrazce v Luksemburgu (44 %) in Španiji (29 %). Največ uporabnikov je preko spleta posredovalo izpolnjene obrazce v Luksemburgu (32 %), Estoniji in Portugalskem (26 %).

Največ podjetij z dostopom do interneta, ki so dostopala do spletnih strani e-uprave, da bi pridobili informacije, je zabeležila Švedska (94 %) Finska (90 %), Estonija (87 %) in Litva (78 %). Preko spleta je največ podjetij pridobilo obrazce na Švedskem (91 %), Finskem (87 %) in Estoniji (81 %). Največ podjetij je preko spleta posredovalo izpolnjene obrazce na Poljskem (79 %), Portugalskem (65 %) in Finskem (63 %).

Preglednica: Dostop do javne uprave med uporabniki interneta in podjetji z dostopom do interneta (vir: Eurostat, raziskava o IKT, pomlad 2004)

  Uporabniki interneta Podjetja z dostopom do interneta
Pridobivanje informacij Pridobivanje obrazcev Pošiljanje izpolnjenih obrazcev Pridobivanje informacij Pridobivanje obrazcev Pošiljanje izpolnjenih obrazcev
EU25 45 20 12 51 46 32
Avstrija 34 27 16 56 73 50
Belgija       51 44 27
Bolgarija 24 21 16 59 43 14
Ciper 33 11 4 42 30 13
Češka 12     75 61 26
Danska 56 22 18      
Estonija 28 28 26 87 81 60
Finska 62 19 14 90 87 63
Francija            
Grčija 36 14 12 70 67 51
Irska 31     65 59 35
Islandija 68 36 23      
Italija       58 58 41
Latvija 36 13 11 51 44 20
Litva 31 20 19 78 74 37
Luksemburg 55 44 32 71 70 28
Madžarska 54 25 14 44 41 30
Malta            
Nemčija 51 22 11 36 30 18
Nizozemska 23     48 44 31
Norveška 50 24 11 65 62 47
Poljska 41 19 12 67

Vir Europa.eu
Datum 03.11.2005