Naslov Eurostat 2005: e-nakupovanje
Eurostat v bazi Chronos postopno - kakor jih pač pošiljajo države članice - objavlja podatke iz raziskave o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki je bila izvedena spomladi 2005. Za Slovenijo je raziskavo opravil Statistični urad RS skupaj s projektom RIS, in sicer v aprilu in maju 2005.

Podrobnosti o raziskavi, vključno z vprašalniki (za gospodinjstva) >>

E-nakupovanje uporabnikov interneta

Delež uporabnikov interneta, ki so internet uporabljali v zadnjem letu dni in so v zadnjih treh mesecih kupovali preko spleta, je tako v Sloveniji, kot tudi v EU narasel glede na leto 2004. V letu 2005 je 18% slovenskih uporabnikov kupovalo preko spleta (leta 2004 11%).

Slovenija še vedno krepko zaostaja za povprečjem EU25 (36%), vendar je v samem vrhu med novimi članicami.

Preglednica št. 1: Nakupovanje preko interneta v zadnjih 3 mesecih (%) med uporabniki interneta (uporabili internet v zadnjem letu) (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004, 2005)  

Država 2004 2005
EU25 33 36
EU15 37 41
Belgija   20
Češka 9 9
Danska 29  
Nemčija 47 50
Estonija 8 7
Grčija 4 8
Španija 14  
Francija    
Irska 31  
Italija   11
Ciper 9 13
Latvija 6 7
Litva 2 4
Luksemburg 49 45
Madžarska 9 14
Nizozemska 34  
Avstrija 24 34
Poljska 10 15
Portugalska 10 11
Slovenija 11 18
Slovaška 14 11
Finska 34 34
Švedska 36 45
Velika Britanija 44 54
Bolgarija 3  
Romunija 2  
Turčija 3  
Islandija 30 32
Norveška 42  
Makedonija 4  
  E-nakupovanje in podjetja

Delež prodaje preko spleta v zadnjem koledarskem letu (podjetja z 10 ali več zaposlenimi, izvzet finančni sektor) v EU znaša 9% in se glede na leto 2004 ni spremenil. V EU15 je delež prodaje preko spleta znašal 10%, kar je eno odstotno točko več kot v letu 2004. Delež podjetij, ki so prejela plačila preko interneta se je v letu 2005 v EU25, EU15 in Sloveniji zmanjšal. V Sloveniji je delež takšnih podjetij znašal 12%. Zmanjšal se je tudi delež podjetij, ki so plačilo prejela preko spleta. V Sloveniji je bilo leta 2005 takšnih podjetij 2%, na ravni EU25 pa je delež ostal nespremenjen in sicer 3%. Preko spleta je v Sloveniji v letu 2005 kupovalo 15% podjetij, kar je 2 odstotni točki manj kot v letu 2004. Ta delež se je zmanjšal tudi v EU25.

Primerjava Slovenije s povprečjem EU25 kaže, da slovenska podjetja bolj nerada kupujejo preko spleta kot je evropsko povprečje a preko spleta prejmejo enak delež naročil. Primerjava z drugimi novimi članicami pa pokaže, da je v samem vrhu.

Preglednica št. 2: Prodaja preko spleta v zadnjem koledarskem letu – vsa podjetja z 10 ali več zaposlenimi, izvzet finančni sektor, v % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004, 2005)  

  delež prodaje prejela naročila preko interneta prejela plačila preko interneta kupovala preko spleta
Država 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
EU25 9 9 13 12 3 3 26 24
EU15 9 10 15 13 3 3 29 27
Belgija 6 9 18 16 2 3 41 18
Češka 6  

Vir Europa.eu
Datum 23.01.2006