Naslov Eurostat 2005: e-izobraževanje
Eurostat v bazi Chronos postopno - kakor jih pač pošiljajo države članice - objavlja podatke iz raziskave o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki je bila izvedena spomladi 2005. Za Slovenijo je raziskavo opravil Statistični urad RS skupaj s projektom RIS, in sicer v aprilu in maju 2005.

Podrobnosti o raziskavi, vključno z vprašalniki (za gospodinjstva) >>

Uporabniki interneta in e-izobraževanje

Slovenija na področju e-izobraževanja v letu 2005 ni dosegla večjega napredka pri uporabi interneta v namene dodatnega izobraževanja. Delež uporabnikov, ki internet uporabljajo za tečaje v povezavi z zaposlitvijo se je v primerjavi z letom 2004 povečal za zanemarljivo 0,1 odstotno točko, delež uporabnikov, ki internet uporabljajo za dodatne tečaje pa za 0,9 odstotne točke. Večji napredek je bil na področju formalne izobrazbe, kjer se je delež povečal za 7,3 odstotne točke. Eden izmed pomembnejših vzrokov za povečanje je verjetno posledica tega, da se formalno v večji meri izobražujejo mlajši ljudje, ki so bolj dovzetni za sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Primerjava z EU25 in EU15 ni možna, zaradi manjkajočih podatkov.

Preglednica št. 1: Uporaba interneta za pridobivanje izobrazbe med uporabniki interneta v zadnjih treh mesecih v % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004, 2005)  

  za formalno izobrazbo za tečaje povezane z zaposlitvijo za dodatne tečaje
Država 2004 2005 2004 2005 2004 2005
EU25 20,7   17,7      
EU15 21,0   19,4      
Belgija   22,5   4,3   5,7
Češka 4,5 4,1 2,3 2,3 1,7 1,8
Danska 18,6   5,1   6,8  
Nemčija 20,0   21,6   34,7  
Estonija 40,8 10,0   5,2   3,8
Grčija 39,6 15,3 18,4 11,3 26,6 17,0
Španija 17,3   14,2      
Francija            
Irska 20,7   10,8   6,6  
Italija   18,5   16,8   14,3
Ciper 30,2 29,0 8,4 5,7 15,5 13,3
Latvija 26,2 21,0 11,6 11,6 6,5 7,5
Litva 67,0 40,4   36,5   38,4
Luksemburg 20,7 20,9 34,8 19,4 6,7 5,9
Madžarska 36,1 29,7 21,6 18,5 16,1 16,8
Nizozemska            
Avstrija 16,1 16,0 2,6 2,9 5,8 4,7
Poljska 12,1 13,1 2,6 1,1 2,4 1,6
Portugalska 20,3 18,8 3,7 1,9 4,1 4,1
Slovenija 26,8 34,1 10,1 10,2 10,3 11,2
Slovaška 17,4  

Vir Europa.eu
Datum 25.01.2006